کرونا چشم انداز تولید آسانسور را هم تیره کرد!

کرونا چشم انداز تولید آسانسور را هم تیره کرد!

پیش بینی تولید آسانسور در سال جاری بعد از شیوع ویروس کرونا حداقل ۴۰۰۰ دستگاه کاهش یافت.
به واسطه ساخت مسکن مهر اوج ساخت آسانسور در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بود که ساخت این وسیله به ۷۵ هزار دستگاه رسید و ایران بعد از چین و آمریکا در رده سوم جهان قرار گرفت. با کمرنگ شدن ساخت مسکن مهر و تکمیل شدن واحدها، در سال های بعد تولید آسانسور به حدود ۷۰ هزار، ۶۰ هزار و ۵۰ هزار رسید و در نهایت در سال گذشته تولید آسانسور به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار دستگاه رسید.
آسانسور جزو تاسیات ساختمان و بنابراین تابع صنعت ساختمان است، اظهار کرد: رشد صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۸ از منفی ۶.۵ درصد به منفی ۱.۵ درصد رسید، اما این رشد در صنعت آسانسور ملموس نبود، چرا که جواز ساختمان هایی که در سال گذشته به مرحله ساخت آسانسور رسید مربوط به سال های قبل بوده است و ساختمان هایی که در سال گذشته ساخت آنها آغاز شده در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مرحله ساخت آسانسور می رسند. بنابراین آمار ساختمان سازی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بر ساخت آسانسور در سال ۱۳۹۸ در تاثیرگذار است.
پیش بینی ها در سال جاری تا پیش از کرونا تولید حدود ۲۴ هزار دستگاه آسانسور بود اما بعد از شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن کارهای ساختمانی بین اسفند ماه تا اردیبهشت و همچنین کم شدن رغبت به ساخت، احتمال می رود تولید آسانسور در سال جاری بین ۱۹ تا ۲۰ هزار دستگاه باشد.
رتبه بالای ایران در خدمات فنی مهندسی آسانسور در منطقه

در زمینه ساخت و تولید در صنعت آسانسور ترکیه به دلیل داشتن ارتباط آزاد با جهان آزاد وصادرات بیشتر از ایران بهتر است. البته در بخش خدمات فنی و مهندسی و تعداد تولید آسانسور در سال ایران از ترکیه هم بالاتر است.
اگر شرایط تحریم ها و شیوع ویروس کرونا بر کشور حاکم نبود می توانستیم بازار سی آی اس را در زمینه آسانسور تامین کنیم، اما در حال حاضر آینده قابل پیش بینی نیست. بنابراین قدرت بالقوه در ایران وجود دارد، اما بالفعل شدن آن تابع قوانین، شرایط و مسائل سیاسی و اقتصادی است.
ایران در زمینه این نوع آسانسورها خیلی قوی نیست و به واردات و استفاده از تکنولوژی روز دنیا نیاز دارد. البته این مسئله طبیعی است. برای مثال اگر میخواهیم خودرو خوب تولید کنیم، باید نمونه آن در کشور وجود داشته باشد که از آن الگوبرداری کنیم و تولیداتمان را ارتقا دهیم و رقابت هم ایجاد شود.
قسمت اعظم آسانسورهای مورد نیاز کشور ۶ تا ۸ طبقه با سرعت یک متر بر ثانیه است که تکنولوژی پایین تری نیاز دارد.

Tags: , , , , , , ,

-->