۳۰۰۷ گواهی استاندارد آسانسور در استان فارس صادر شده است

۳۰۰۷ گواهی استاندارد آسانسور در استان فارس صادر شده است

در ۷۵۱۷ بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان و شرکت های همکار این اداره کل در سال ۹۷، تعداد ۳۰۰۷ گواهی برای آسانسورهای استان صادر شده است.

با توجه به اینکه استاندارد آسانسورها از سال ۱۳۸۲ اجباری اعلام گردیده و دستور العمل آن نیز جهت صدور پروانه و پایان کار ساختمان به شهرداری های کشور ابلاغ شده است لذا بازرسی از آسانسورهای ساختمان های عمومی و همچنین دستکاههای دولتی و مراکز درمانی و غیره در دستور کار این اداره کل بوده و توسط کارشناسان و شرکت های همکار در استان انجام می پذیرد.

برای اطمینان از برقراری شرایط ایمنی آسانسورها، لازم است آسانسورهای فعال، سالیانه توسط شرکت های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده و بازرسی شوند.

کاربران آسانسور می توانند با ارسال شناسه ملی ۱۰ رقمی نصب شده در داخل کابین آسانسور به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۵۱۷ از آخرین وضعیت بازرسی آن مطلع شوند.

در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکت های ذیصلاح و بازرسی ادواری سالیانه آسانسور، مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکان و مدیران ساختمان های دارای آسانسور می باشد.

-->