یو پی اس آسانسور 

یو پی اس آسانسور

آسانسورها از جمله تجهیزات مهم ساختمانی می باشند که امروزه در بیشتر آپارتمانهای ۳ طبقه و بیشتر دیده می شود. کاربرد این وسیله در دنیای کنونی بقدری شایع شده است که حتی در بناهای ۲ طبقه نیز گاها دیده میشود و افراد تمایل روز افزونی یه استفاده از آن دارند.یو پی اس آسانسور بدلیل سهولت زیادی که در امر حمل و نقل ارتفاعی برای افراد سالمند، بیماران، افراد معلول ایجاد میکند بسیار مور توجه طراحان و پیمانکاران ساختمان است. آسانسور اگر چه یک وسیله پر مصرف برق به شمار میرود  ولی هزینه های برق و تعمیر و نگهداری آن معمولا در مقیاس سرانه ساختمان کوچک است و برای سیستمهای تازه نصب شده کمتر نیز هست.

برق مصرفی یک آسانسور بستگی به قدرت موتور آن و تعداد توالی و فواصل پیمایش عمودی دارد. امروزه تمام آسانسورها به سیستمهای مکانیکی ذخیره انرژی در هنگام پیمایش عمودی برخورداند تا در هنگام فرود و پائین آمدن از نیروی برق کمتری استفاده شود. یو پی اس آسانسور با این همه برق مصرفی یک آسانسور از ۴ تا ۱۸٫۵ کیلو وات بسته به ظرفیت حمل نفر متفاوت است . استفاده از تکنولوژی بازیافت انرژی در آسانسور که به تکنولوژی حرکت سبز نام گرفته است امکان راه اندازی آسانسورها با برق تکفاز نیز وجود دارد.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

-->