۷۵۰ هزار آسانسور در کشور فعال است

۷۵۰ هزار آسانسور در کشور فعال است

۷۵۰ هزار آسانسور در کشور فعال است و ۲۵۰ میلیون سفر روزانه از طریق آسانسور صورت می گیرد.

در هر ثانیه ایمنی سه هزار و ۸۷۵ نفر در دست این اتحادیه قرار دارد.

در راستای ایمنی مسافرین آسانسور به هیچ وجه نباید از هیچ امری دریغ کرد و اگر قرار است آسانسوری به خاطر نبود یک قطعه خاموش بماند ضروری است این اتفاق بیفتد.

این تصور که ۹۰ درصد آسانسورهای کشور استاندارد نیستند صحت ندارد بلکه ۹۰ درصد آسانسورها گواهی استاندارد ندارند که باید تلاش شود سالانه این گواهی ها دریافت شود.

این فرصتی است که فعالین استان می توانند از آن استفاده کنند و برای پوشش هرچه بیشتر این منطقه بر روی فعالین آسانسور کشور هم حساب کنند.

با رایزنی و هماهنگی می توان حتی تا ۵۰۰ دستگاه آسانسور به اقلیم کردستان عراق صادر کرد.

علاوه بر صدور آسانسور می توانیم به صادرات خدمات فنی و مهندسی هم بپردازیم، طراحی و نصب را هم انجام دهیم و شرکت های بازرسی ایرانی هم کار بازرسی و نظارت بر آسانسورهای این منطقه را انجام دهند.

ضریب ایمنی در صنعت آسانسور ۱۲ است که از ضریب ایمنی صنعت هوایی که هشت در نظر گرفته شده بالاتر است بنابراین نباید شاهد حوادث در این صنعت باشیم.

شرکت های بدون پروانه اجازه کار در صنعت آسانسور کردستان ندارند.

-->