ویژگی های فنی و مزایای اساسی Mezolift

ویژگی های فنی و مزایای اساسی Mezolift:

  1. آسانسور Mezolift 80٪ انرژی کمتری نسبت به بالابرهای معمولی مصرف می کند
  2. با ۲ پنل فتوولتائیک و ۲ باتری قابل شارژ کار می کند
  3. در روزهای ابری ، از آسانسور Mezolift در روز تا ۳۰ برابر استفاده می شود و می تواند بدون شارژ به مدت ۳ روز به کار خود ادامه دهد.
  4. آسانسور Mezolift می تواند حداکثر ۴ نفر یا ۳۰۰ کیلوگرم را منتقل کند.
  5. به دلیل انرژی باتری ، خطر گرفتار شدن در داخل آن وجود ندارد.
  6. آسانسور Mezolift به اتاق ماشین نیاز ندارد.
  7. آسانسور Mezolift یک آسانسور دوستدار محیط زیست ۱۰۰٪ است.
  8. در مواقع اضطراری می تواند انرژی الکتریکی را برای سایر موارد مصرف کند.

Tags: , , , , , , , ,

-->