آسانسورهای شهرک اکباتان

آسانسورهای شهرک اکباتان باید تعویض شوند

آسانسورهای شهرک اکباتان باید تعویض شوند

گاهی به علت فرسودگی آسانسورها شاهد سقوط آن‌ها هستیم، طبق آمار ۹۰ تا ۹۵ درصد آسانسورهای موجود در کشور استاندارد نیستند، ۳۰ درصد این آسانسورهای غیراستاندارد، فرسوده است و به‌دلیل پاسخگو نبودن تعویض قطعات در این وسایل باید از رده خارج شوند.

 

آسانسورهای شهرک اکباتان

 

متأسفانه مردم و صاحبان آسانسور، استاندارد ادواری را پس از بروز حادثه سقوط آسانسور انجام می‌دهند، مردم در این کار همکاری لازم را ندارند و ۹۵ درصد آسانسورهایی که تاکنون سقوط کرده، غیراستاندارد بوده است.

واگذاری این کار را از سوی ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‌ها به اتحادیه‌های صنف آسانسور در جلوگیری از بروز حادثه موثر است. شهرک اکباتان از جمله مراکزی است که باید آسانسورهای ساختمان خود را به‌دلیل قدیمی و فرسودگی به طور کامل تعویض کند.

۹۵ درصد آسانسورهایی که تاکنون سقوط کرده، غیراستاندارد بوده است، همچنین متأسفانه بالغ بر ۷۰ درصد مردم برای آسانسورهای خانگی، استاندارد ادواری نمی‌گیرند.

می‌توان مراجعه نکردن مردم برای کسب استاندارد ادواری را خطری جدی در ساختمانها دانست و یادآور شد: ۶۰ درصد آسانسورهای نصب شده در کشور قدیمی و ۴۰ درصد آنها جدید است.

این دستگاه‌ها باید سالانه از سوی سازمان ملی استاندارد مورد بررسی قرار گیرد و دریافت استاندارد ادواری آسانسور ضرورت دارد.

Tags: , , , , , , , , , ,

-->