آسانسور بیمار بر

آسانسور بیمار بر

آسانسور بیمار بر

این نوع آسانسور جهت حمل و نقل بیماران در بیمارستان و یا تخت های اتاق های عمل در مراکز درمانی از قبیل کلینیک ها ، بیمارستان ها ،درمانگاه ها، نصب و راه اندازی می گردنند.

 

 

آسانسور بیمار بر

 

در قوانین جدید هر نوع ساختمانی که احتمال دارد افراد معلول با صندلی چرخدار عبور و مرور نمایند بایستی به آسانسور تخت بر مجهز گردند. آسانسور های بیمارستانی و آسانسور های بیمار بر با توجه به نوع کاربری خاصی که دارند (از آنها جهت جابه جایی تخت های بیمارستانی استفاده میشود) ابعاد آنها بزرگ است , بنابراین باید هم ازنظر ابعاد کابین و هم از نظر سیستم های موتورخانه ای دارای استانداردهای مخصوص باشند. این نوع آسانسورها باید از نظر ابعاد کابین این ظرفیت را داشته باشند که حداقل یک تخت بیمارستان و یک پرستار کنار آن در کابین این آسانسور جای گیرند.

و نیز به دلیل ابعاد بزرگ و نوع استفاده ی خاص این نوع از آسانسور ها باید استاندارد های معین و مشخصی را هم در ابعاد و هم در سیستم موتور خانه ای رعایت نمود.

 

قابلیت اعتماد و ایمنی آسانسور بیمار بر

با توجه به این موضوع که آسانسور های بیمارستانی و موضوع جابه جا نمودن بیماران در بیمارستان از حساسیت بالایی برخوردار میباشد و همچنین با توجه به اینکه معمولا حال عمومی افرادی که در بیمارستان بستری هستند در شرایط خوبی نیست پس آسانسور های بیمار بر باید حداکثر قابل اعتماد بودن و ایمنی را رعایت نموده تا حال عمومی این بیماران در شرایط مطلوب قرار بگیرند.

 

ابعاد آسانسور های بیمار بر

 

نوع آسانسور

ابعاد کابین

ابعاد درب

حمل تخت

1400*2400

1100*2100

حمل برانکارد

1100*2100

900*2100

 

 

 

 

Tags: , , , , , , ,

-->