آسانسور

آسانسور، شرایطی سخت برای درونگراها

آسانسور، شرایطی سخت برای درونگراها

معولاََ فراد درونگرا با دیگر افراد بسیار متفاوت هستند. این افراد تمایل به نگاه باطنی، تمرکز بر روی افکار و احساسات خود و پردازش داخلی دارند و در برخی مواقع دنیای بیرون را نادیده می‌گیرند اما این اقدام به دلیل عدم علاقه نیست.

براساس تحقیقات افراد درونگرا می‎توانند خوش برخورد باشند اما در عین حال در زمان منزوی هستند و اکثرا در برخی شرایط خاص دست و پا می‌زنند. شرایطی مانند مصاحبه‌های شغلی و وانمود کردن به اجتماعی بودن برای افراد درونگرا بسیار سخت است.

 

آسانسور

 

افراد درونگرا به صورت واقعی فقط می‌خواهند آنگونه که هستند پذیرفته شوند اما در کار، شما باید فردی خوش برخورد و معاشرتی باشید و این همیشه آسان نیست.

مراسم‌ خانوادگی مثل دیدن اقوام قدیمی، دیدن پسرعمو یا پسر دایی و کسانی که شما نام آنها را به خاطر نمی‌آورید. همه اینها نشانه‌هایی از یک مراسم خانوادگی است. برای افراد درونگرا این موقعیت‌ها می‌تواند تا حدودی زجرآور باشد. چرا؟ برای اینکه این افراد از فضای شخصی خودشان لذت می‌برند و در کنار افرادی که به سختی آنها را می‌شناسند خجول و کمرو هستند و ورود به مراسم‌های خانوادگی که گاه به معنی در آغوش کشیدن افرادی است که به سختی آنها را می‌شناسید برای آن ها ناخوشایند و ناراحت کننده است.

آسانسورها یکی از تهدیدآمیزترین مکان‌ها برای افراد درونگرا است. برای آنها ایستادن در آنجا و حرف نزدن و حتی ایستادن و گفتن چیزی دشوار است.

افراد درونگرا چه زمانی بودن در آسانسورها را دوست دارند؟ وقتی که آسانسور خالی باشد.

افراد درونگرا در مهمانی‌ها به خوبی عمل نمی‌کنند و با افرادی که از قبل می‌شناسند هم کنار نمی‌آیند. حتی گردهمایی‌های اجتماعی کوچک برای اینکه این افراد خود را از پنجره به بیرون پرتاب کنند کافی است. گاهی اوقات افراد درونگرا می‌توانند در این مهمان‌ها حضور داشته باشند اما اگر چنین اتفاقی افتاد برای مدتی انتظار نداشته باشید که چیزی از آنها بشنوید.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

-->