آسانسور یک نفره وحشتناک برای فضانوردان

آسانسور یک نفره وحشتناک برای فضانوردان

آسانسور یک نفره وحشتناک برای فضانوردان

انسان‌ها همیشه آرزوی سفر به فضا را داشتند. سفینه ای که آرزوی انسان برای سفر به فضا را جامه عمل پوشاند ناو کیهانی “وستک” بود. یوری گاگارین با این سفینه بود که توانست راهی مدار زمین شود و نخستین سفر انسان به فضا را به انجام رساند.

 

آسانسور یک نفره وحشتناک برای فضانوردان

این سفینه توانایی فرود همراه با فضانورد را نداشت و سرنشین سفینه مجبور بود در جریان فرود در ارتفاع حدود شش هزار متری با صندلی مخصوصی از سفینه به بیرون پرتاب شود و بعد با چترنجات و مستقل از سفینه فرود بیاید. این سامانه توسط کارخانه “زوزدا” ساخته شده بود.

فضانوردان برای آشنایی با سامانه پرتابی سفینه “وستک” تمرین های سختی را به انجام برسانند. از جمله پرتاب با یک صندلی ویژه بر روی آسانسور ریلی با سرعتی بسیار زیاد بود. انجام این تمرین برای بسیاری از مردم عادی حتی قابل تصور نیست.

والنتینا ترشکوا

آسانسور

در این عکس ها والنتینا ترشکوا نخستین زن فضانورد جهان را در حین انجام تمرین با آسانسور صندلی پرشی می بینید. ترشکوا بعد از نزدیک یک سال آموزش در ۱۶ ژوئن ۱۹۶۳ سفری تقریبا سه روزه به فضا داشت و در بازگشت به زمین با استفاده از همین صندلی پرتابی از ناو بیرون پرید و بعدا با چترنجات فرود آمد.

Tags: , , , , , , , , , ,

-->