آسانسور

آسانسور کششی

آسانسور کششی

 

 

آسانسور

 

نیروی محرکه در آسانسورهای کششی از یک موتور الکتریکی که اکثراً در بالای چاه آسانسور و در برخی طراحی‌ها در پایین کنار چاهک و در محلی به نام موتورخانه نصب گردیده، تأمین می‌شود. بر روی فلکه این موتور تعدادی  سیم بکسل وجود دارد که از یک سمت به کابین آسانسور و از سمت دیگر به وزنه‌های آسانسور که درون قابی فلزی به نام قاب وزنه قرار دارند، متصل است. جنس این وزنه‌ها از چدن یا بتن است . وزن هر نفر در محاسبات مربوط به آسانسور ۷۵ کیلوگرم است. دلیل قرار دادن وزنه در سیستم آسانسور کمک به بالا بردن آسانسور است در غیر اینصورت برای این کار باید موتورهای بسیار قوی با کیلو وات بالا استفاده کرد. با این کار توان موتور مورد استفاده کاهش می‌یابد. طبیعی است که این وزنه در پایین آمدن آسانسور مزاحمت ایجاد می‌کند.

 

 

اجزاء آسانسور کششی

 

آسانسور کششی

 

تابلو کنترل آسانسور _ سیستم پاراشوت _ چاه _ چاهک _ درب طبقات _ درب کابین _ ریل راهنما _ ضربه گیر _ کابین _ کنترل کننده مکانیکی سرعت _ وزنه تعادل _ موتور گیربکس یا گیرلس _ تراول کابل _ جعبه رویزیون _ سیم بکسل _ فلکه هرزگرد _
شستی داخل کابین(شستی فرمان) و شستی طبقات(شستی اظهار) .

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->