آهن کشی آسانسور

آهن کشی در نصب آسانسور

آهن کشی در نصب آسانسور

از دیدگاه آموزش آسانسور بحث مهندسی عمران کلیه قطعات آسانسور نیازمند سازه ای است که مقاومت لازم در برابر بارها و نیروهای وارده از جمله بار استاتیک و بار داینامیک و همچینین بار زنده و بار مرده را در دو حالت نرمال و در حالت پاراشوت (ترمز اضطراری کابین) داشته باشد.

 

آهن کشی آسانسور

 

در نصب آسانسور بار استاتیک وزن کل آسانسور در حالت سکون و بار داینامیک وزن کل آسانسور در حالت حرکت می باشد ، بار زنده وزن بار مسافران و وزن سیم بکسل هنگام تغییر وضعیت آن و بار مرده وزن آسانسور بدون اضافه شدن جسم خارجی ( مسافر و … ) می باشد.
محاسبات آهن کشی آسانسورها عبارتست از تعیین نوع آهن آلات مورد استفاده و نحوه نصب آنها.
بنابراین تعاریف، آهن کشی آسانسور به گونه ای باید طراحی گردد که با حداقل هزینه ها ( آهن آلات و نصب آنها) حداکثر نتایج حاصل گردد.
اولین نکته برای اجرای آهن کشی آسانسور محل قرار گرفتن پلیت ها از طرف کارفرما می باشد ، کارفرما می بایست هنگام بتون ریزی سقفها محل قرار گیری پلیت ها را که مختص اتصال ستونها به طبقات است، تعبیه نماید. عموما قرارگیری پلیت های بهتر است به جای حالت سپری، روی سقف و چهار گوشه چاه آسانسور نصب گردد چرا که در این حالت به خوبی وزن وارده از ستون را تحمل می نماید. پس کارفرما هنگام بتون ریزی سقفها می بایست جهت جلوگیری از دوباره کاری ها و هدر رفتن هزینه ها با یک شرکت آسانسوری در این مورد مشورت نماید.
اولین اطلاعات مورد نیاز برای محاسبات آهن آلات مورد نیاز برای چاه آسانسور یک ساختمان ارتفاع کل سازه می باشد. باتوجه به تعاریف پیت (pit) و اورهد (overhead) و ارتفاع طبقات می توان ارتفاع کل سازی آهن کشی را محاسبه نمود.
پیت (pit) عبارتست از فاصله کف چاهک آسانسور تا سطح اولین توقف که در آسانسورهای معمولی با سرعت 1 متر بر ثانیه حداقل اندازه پیت بایستی 140 سانتی متر باشد.
اورهد (overhead) عبارتست از فاصله کف آخرین توقف تا سقف چاه آسانسور که همان دال بتونی می باشد و در آسانسورهای معمولی با سرعت 1 متر بر ثانیه حداقل اندازه اورهد بایستی برابر 390 سانتی متر باشد.
معمولا ارتفاع طبقات در حدود 330 سانتی متر بوده در نتیجه ارتفاع کل سازه آهن کشی آسانسور برابر عدد ذیل می باشد:
اندازه ارتفاع یک ستون = ]پیت[+]اورهد[+](تعداد توقفها منهای یک) × (ارتفاع طبقات)[
بایستی دقت داشت که کف تمام شده طبقات از جمله عملیات کف زنی (سرامیک و … ) روی رابطه فوق تاثیر می گذارد بنابراین هنگام محاسبه آنها را نیز مد نظر قرار می دهیم.
در یک آهن کشی چهار عدد ستون وجود دارد پس چهار برابر عدد بدست آمده از رابطه فوق آهن (معمولا نبشی) مورد نیاز برای ستون ها را تعیین می نماید.
با توجه به محاسبات فواصل کلافها در ارتفاع کل سازه آهن کشی، آهن (معمولا ناودانی) مورد نیاز برای کلافها را نیز تعیین می نماییم . بدین صورت که فرض کنید فاصله کلافها طبق محاسبات می بایست 180 سانتی متر باشد بنابر این اندازه ارتفاع یک ستون که از رابطه بالا بدست آمده را تقسیم بر 180 می نماییم که تعداد کلاف های مشخص می گردد و محیط چاه آسانسور نیز اندازه یک کلاف را معلوم می سازد. بنابراین اندازه یک کلاف ضربدر کل تعداد کلافها نمایانگر آهن مورد نیاز برای کلاف هاست
آخرین یعنی بالاترین کلاف در آسانسورهای معمولی از تیر آهن 18 برای اجرای دال بتونی استفاده می گردد.
برای رنج آسانسورهای 4 الی 8 توقف عموما از نبشی 8 بعنوان ستونهای شاسی آهنکشی و از ناودانی 8 بعنوان کلافهای آهنکشی استفاده می کنند ، اما فواصل کلافها بسته به محاسبات استانداری است که تعیین می¬کند حداکثر فاصله ای که دو براکت مجاور در یک ریل می تواند داشته باشد چقدر است .
اکثر پیمانکاران برای رنج های آسانسور های معمولی به نتایج کلیشه ها اکتفا کرده و نقشه یک آهن کشی معمولی را به کارفرما تحویل میدهند ، اما باید توجه کرد که برای آسانسورهای خاص به ویژه در آسانسورهای با تعداد توقفهای بالا نمی توان از کلیشه ها استفاده کرد و می بایست محاسبات آهن کشی به همراه datasheet مربوطه به کارفرما جهت اجرا ارائه گردد.
در این قسمت آهن آلات مورد نیاز برای یک آسانسور 6 توقف 6 نفره به ابعاد 170*170 وزنه پشت و سیستم تعلیق یک به یک برای درب تمام اتومات با سرعت یک متر بر ثانیه را بیان می کنیم: ( شاسی موتور خارج از بحث آهن آلات سازه چاه آسانسور می باشد و بنابر نوع موتور و فاصله ریل کابین تا ریل وزنه طراحی و ساخته می شود.)
ستونها : 15 شاخه نبشی نمره 8 کلافها : 11 شاخه ناودانی نمره 8
دال بتونی : 4 عدد تیرآهن نمره 18 بطول 175 (برابر محیط چاه)
صفحه ستونها و ریل ها : 8 عدد پلیت 30*30 زیر آهن دال : 10 عدد نبشی بریده 8*8*8
اتصال ستونها و پلیت ها : 50 عدد پلیت 10*20 دربهای تمام اتومات (زیر درب و سردرب) : 4 شاخه نبشی نمره 5
پس از نصب آهن آلات در یک ساختمان می بایست بلافاصله ضد زنگ آن پس از نصب ، انجام گردد.
بحث آخر و مهم در مورد نیروهای وارده بر سازه چاه آسانسور با توجه به شرایط چاه آسانسور در شرایط عادی بغیر از بار ریل ها مابقی وزن تجیزات ( بار استاتیک) بر دال بتونی ( سطح زیر موتور یا همان سقف چاه آسانسور) وارد می¬گردد ، در صورتیکه کارفرما در استحکام و مسلح سازی دال بتونی سهل انگاری نماید ، شرکت نصاب آسانسور می بایست هنگام اجرای مکانیک آسانسور بار استاتیکی آسانسور را بر کلاف آهن کشی دال بتونی ( ساخته شده از تیر آهن 18 ) منتقل نماید.
بدین طریق که دو عدد تیر آهن 18 به اندازه عرض یا عمق چاه آسانسور تهیه و دو سر کلاف تیر آهن دال بتونی را با این دو عدد تیر آهن متصل نماید و شاسی موتور بر روی این دو تیر آهن قرار می-گیرید، بدین ترتیب وزن سازه آسانسور بر کلاف تیر آهن دال بتونی و در نتیجه بر کل آهن کشی منتقل گشته و هیچ وزنی روی دال بتونی نیست .

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

-->