آسانسور

ابعاد مناسب برای کابین آسانسور

ابعاد مناسب برای کابین آسانسور

موضوع ابعاد چاه و همچنین مساحت و شکل ابعادی کابین آسانسور یکی از مهمترین چالش های زمان طراحی، جانمایی، تولید و خرید آسانسور برای مهندسین معمار و طراحان ساختمان، سازندگان ساختمان، فروشندگان و تولید کنندگان آسانسور،سازندگان و مالکین ساختمانها می باشد.

 

آسانسور

گرچه در ساختمانهای بزرگ مهندسین معمار با توجه به استانداردهای تعریف شده مربوطه محل و ابعاد چاه یا چاههای آسانسور را انتخاب می کنند، اما با توجه به رشد نرخ زمین تعدادی از سازندگان ساختمان برای بهره گیری از کمترین فضاها، سعی در کاستن فضای مربوط به آسانسور نموده و این مسئله یکی از مشکلاتی است که اکثر فروشندگان آسانسور و مخصوصا” گروههای نصاب در زمان انجام نصب درب و ریل و مونتاژ کابین آسانسور در چاههای تنگ و باریک با آن مواجه می باشند.

متاسفانه کم توجهی به این موضوع سبب بروز مشکلات متعددی در زمان نصب آسانسور می شود که گاهی برای رفع اشکالات ساختمانی
• دوباره کاری و اضافه کاری
• هزینه های مظاعف
• تخریب بعضی از قسمتهای چاه آسانسور و …..را بدنبال دارد.
• البته پس از تدوین استاندارد ملی ایران جهت آسانسور بر اساس استاندارد اروپایی EN81 برای ابعاد چاه آسانسور و کابین جداولی تهیه شد تا با در نظر گرفتن این ابعاد نسبت به طراحی چاه آسانسور در ساختمانهای مختلف اقدام شود که در بالا و پائین این جداول را مشاهده می فرمائید.

اما در دهه های گذشته، در بعضی از معدود شرکتهای بزرگ و دارای طرح و برنامه، برای جلوگیری از بروز اینگونه مشکلات تمهیداتی پیش بینی شده بود که بسیار مفید و موثربود.
در آن سالها خریداران آسانسور، با توجه به دریافت اطلاعات فنی و نقشه های ساختمانی (لی اوت) از اینگونه شرکتها با اطلاع از اینکه چاه آسانسور چه ابعاد و اندازه هایی لازم دارد، در انتخاب محل آسانسور در ساختمان، به این نکات توجه می کردند و لذا طراحی و ساخت و چگونگی چاه آسانسور بر اساس اطلاعات دریافتی از این شرکتها بود.
فرم خام قرارداد آسانسور ۴ نفره با مشخصات خاص آسانسور
مثلا” یکی از این شرکتها که بر اساس استانداردهای اروپایی و برنامه به این موارد توجه داشت، شرکت ایران شیندلر بود که آسانسورهایی در ظرفیت های مختلف با توجه به نیاز سا ختمانها در آن روزها، در تیپ های مختلف تولید می کرد.
لذا همیشه یک تعامل مثبت و موثری بین خریدار (مشتری آسانسور) و فروشنده آسانسور وجود داشت که این تعامل در روند نصب و راه اندازی آسانسور بسیار تاثیر گذار بود و معمولا” کمتر به دلیل اشکالات ساختمانی کار متوقف می شد.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->