پله برقی

اشتباهات رایج در مورد پله برقی

اشتباهات رایج در مورد پله برقی

اشتباهات و سوء تفاهم های زیادی در مورد پله برقی وجود دارد. دلیل این اشتباهات آن است که اکثر قطعات پله برقی از دید عموم پنهان است و در نتیجه مسافرین در مورد پله برقی تصورات اشتباه می نمایند.

 

پله برقی

 

در زیر به بخشی از این اشتباهات و واقعیت موجود اشاره می شود:

1_ بیشتر مردم فکر می کنند پله برقی خیلی سریع حرکت می کند , در صورتی که سرعت حرکت یک پله برقی معمولاً معادل نصف سرعت راه رفتن عادی افراد است. این سوء برداشت هنگامی اتفاق می افتد که کسی ثابت روی پله برقی ایستاده و به بنظر همه اشیای کناری در حال حرکت هستند.

2_ پله برقی ممکن است برسد و شما را بگیرد , واقعیت امیر این است که هیچ یک از اجزای پله برقی نمی تواند شما را گیر بیاندازد. در هر صورت مردم باید مراقب باشند لباسهایشان، بند کفش شان، موهای بلندشان و جواهرشان و دیگر وسایلشان در پله برقی گیر نکند.

3_ پله برقی به صورت خودکار می تواند متوقف شود و راه بیافتد , در واقع پله برقی فقط زمانی می ایستد که فردی توقف اضطراری را فعال کند یا هنگامی که یک مانع بوجود بیاید و یا سرعت پله یا دستگیره ها بیش از حد معمول یا کمتر از حد معمول شود.

4_ وقتی یک پله برقی متوقف است مانند یک پله عادی می باشد , ولی پله های پله برقی دارای ارتفاع مناسبی برای استفاده عادی نیستند و نباید استفاده شوند. اگر از پله های برقی به این صورت استفاده شود احتمال سقوط وجود دارد.

5_ کودکان فکر می کنند پله ها به طبقه پایین می ریزند و هر روز باید به بالا برده شوند تا دوباره به پایین بیایند ,  پله های برقی روی یک زنجیره بی پایان می چرخند. در روی یک پله برقی که به پایین می رود، پله ها در زیر انتهای مسیر می چرخند و در زیر مسیر حرکت می کنند تا به بالا برسند، دوباره در مسیر قرار گرفته و دیده شوند.

نکات ایمنی در مورد پله برقی

– قبل از ورود به پله برقی

1- از واکر ، صندلی چرخدار و چرخ دستی در پله برقی استفاده نکنید.
2- از سوار شدن به پله برقی با پاشنه های لق و پای برهنه خودداری کنید.
3- قبل از سوارشدن به پله برقی جهت حرکت آن را بررسی کنید.

– هنگام ورود به پله برقی:

1- قدم های خود را آهسته بگذارید. دقت مضاعفی کنید اگر عینک دو کانونی میزنید.
2- بچه ها یا بار دستی خود را با یک دست محکم بگیرید.
3- همزمان با اینکه به آرامی پایتان را روی پله می گذارید دستگیره را هم بگیرید.

– وقتی که سوار بر پله برقی هستید:

1- در وسط پله بایستید رو به جلو و از کناره فاصله بگیرید.
2- لباسهای خود را از پله ها و کناره ها دور نگه دارید.
3- دستگیره را نگهدارید.
4- محکم موقعیت دست خود را به آرامی در روی دستگیره اصلاح کنید. اگر دستگیره از شما جلوتر یا عقب تر حرکت کند.
5- وسایل خود را روی دستگیره نگذارید.
6- هنگامی که سوار پله برقی هستید به جایی زل نزنید و به فکر فرو نرید.
7- به یک سمت تکیه ندهید.

– هنگام خروج از پله برقی

1- به آرامی قدم بردارید.
2- سریع از فضای خروج پله برقی دور شوید. برای صحبت کردن یا نگاه کردن به عقب نایستید, ممکن است مسافرین دیگر پشت سر شما باشند.

 

 

Tags: , , , , , ,

-->