آسانسور

اگر در آسانسور حبس شدیم چه کار کنیم؟

اگر در آسانسور حبس شدیم چه کار کنیم؟

نکته اول و مهم این است که دیوارهای کابین آسانسور در مقابل هوا ایزوله نیست و قرار نیست دچار کمبود اکسیژن شوید. پس آرام باشید و خطر خفگی را در فکر خود تقویت نکنید. توصیه اصلی به حبس شدگان , برقراری ارتباط با بیرون از کابین است. پس به هیچ وجه درصدد باز کردن درهای کابین یا با اهرم نباشید , چون گره کار را کورتر و خطر را جدی تر می کند.

 

آسانسور

 

 

نگران سقوط آزاد هم نباشید , در صورت به وجود آمدن خطر سقوط سیستم ترمز اضطراری آسانسور فعال شده و این سیستم مکانیکی است و از کار نمی افتد. ضمن اینکه سیم بکسل های آسانسور دارای ضریب ایمنی بسیار بالایی هستند و امکان پاره شدنشان چیزی در حد صفر است.

بعضی از کابین ها , تلفن اضطراری دارند ,  بعضی ها هم زنگ خطر دارند. اگر این ها در دسترس نبود , از موبایل استفاده کنید. اگر موبایل هم آنتن نداشت , خونسرد باشید و از روش سنتی فریاد زدن و کوبیدن به در استفاده کنید. وقتی هم گروه نجات از راه رسید , با حفظ خونسردی خود صبر کنید تا عملیات نجات انجام گیرد.

حفظ خونسردی باعث می شود که تصمیم های بهتری بگیرید و در غیر این صورت ممکن است کس دیگری هم توی کابین باشد که تشویش شما , او را دچار حمله قلبی کند.

Tags: , , , , , , , ,

-->