بازرسی آسانسور

بازرسی آسانسور

بازرسی آسانسور

سازندگان ساختمان های بلند باید اطمینان داشته باشند که سازه های آسانسور طوری طراحی و نگهداری می شوند تا مردم را با امنیت و اطمینان کامل حمل کنند. باید هر سال آسانسور‌ ها را مورد بازرسی کامل قرار داد. به این معنا که باید آنها را خاموش کرد و از یک بازرس خواست تا آن را از صفر تا صد بررسی کند.

 

بازرسی آسانسور

 

در صورت عدم اخذ تایید بازرسی ادواری آسانسور و بروز سانحه، تمامی مسئولیتها متوجه مدیر ساختمان می باشد. در گام اول خریداران باید کیفیت و توانمندی شرکت‌ها را با حساسیت خاص بررسی کنند و صرفا به استعلام‌ ها و برگه‌های کاغذی اکتفا نکنند. لذا اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور و پوشش بیمه سرنشین از ضروریات است. برای سرویس و نگهداری آسانسورها نیز در دوره بهره‌برداری از افراد با صلاحیت که آموزش‌های لازم تئوری و عملی را گذرانده اند و تحت نظارت و سرپرستی شرکت‌های دارای پروانه و طراحی هستند، استفاده شود.

طبق دستورالعمل های موجود متقاضی بازرسی فنی آسانسور میتواند مالک و یا شرکت فروشنده آسانسور باشد و ملاک این تقاضا تنظیم “ فرم درخواست بازرسی” در شرکت بازرسی است.
اصل گواهینامه بازرسی فنی پس از صدور به متقاضی بازرسی ( که فرم درخواست بازرسی را تنظیم نموده است ) تحویل می گردد.

با اینحال مالک یا مالکین و یا وکیل قانونی ایشان با ارائه مدارک مثبته می توانند دریافت تصویر برابر اصل گواهینامه را از شرکت بازرسی درخواست نمایند.
در صورتیکه شرکت فروشنده آسانسور متقاضی بازرسی است باید “فرم درخواست بازرسی” به مهر و امضاء شرکت فروشنده آسانسور ( به عنوان شخصیت حقوقی) برسد.
با توجه به توضیحات فوق گواهینامه بازرسی نمیتواند وسیله تسویه حساب شرکتهای فروشنده آسانسور با مالک قرار گیرد، و لازم است شرکتهای فروشنده آسانسور قبل از صدور گواهینامه نسبت به تسویه حساب با مالک و کارفرمای خود اقدام نمایند ( مثلا هنگام تکمیل مدارک برای صدور گواهینامه بازرسی و مهر و امضاء و ارائه قرارداد سرویس و نگهداری یکساله )

 

بازرسی آسانسور

 

خدمات واحد بازرسی آسانسور:

  • بازرسی آسانسورهای مسافربر، بیماربر، باربر، خودروبر، خدماتی
  • بازرسی آسانسورهای الکتریکی مرتفع و سرعت بالا
  • بازرسی آسانسورهای بدون موتورخانه(Roomless)
  • بازرسی آسانسورها با تابلو فرمان VVVF و موتورGearless
  • بازرسی آسانسورهای با موقعیت موتورخانه متفاوت
  • بازرسی آسانسورها بصورت ادواری

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->