بازرسی اجباری آسانسور

امکان‌‌پذیر نبودن بازرسی اجباری آسانسورهای مسکونی

امکان‌‌پذیر نبودن بازرسی اجباری آسانسورهای مسکونی

درحالی که سازمان استاندارد از بازرسی ادواری آسانسورهای واحدهای شخصی همچون واحدهای عمومی خبر داده است، رئیس اتحادیه صنف آسانسور معتقد است تا زمانی که درخواستی از سوی صاحبان آسانسورهای واحدهای شخصی وجود نداشته باشد، امکان بازرسی های ادواری امکان پذیر نیست.

 

 

بازرسی اجباری آسانسور

 

سازمان استاندارد استان تهران بعد از آنکه استانداردسازی آسانسورهای عمومی را تا حدودی به سرانجام رساند و گزارشی در این زمینه مبنی بر اینکه در سال گذشته ۷۰۰ آسانسور در بیمارستان های شهر تهران مورد بازرسی قرارگرفته، استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات و طرح موضوع بازرسی اجباری استاندارد آسانسور برج ها و اماکن مسکونی در دستور کار قرار داده و این در حالی است که به عقیده برخی از کارشناسان نظارت و بازرسی بر آسانسورهای واحدهای مسکونی نسبت به واحدهای تجاری کار ساده ای نیست و باید صاحبان این واحدها در زمینه بازرسی های ادواری درخواست داشته باشند.

در این زمینه علی اکبر ایلخانی – رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران – گفت: بازرسی های ادواری آسانسور از گذشته در دستور کار بوده اما بازرسی های ادواری آسانسورهای واحدهای مسکونی باید به درخواست صاحبان آسانسور انجام شود.

وی ادامه داد: اتحادیه صنف آسانسور در زمینه بازرسی و استانداردسازی با سازمان استاندارد در ارتباط نزدیک است و آموزشگاهی در زمینه آموزش و ارتقای دانش فنی تکنسین های مورد تائید اتحادیه دایر شده است و از سوی دیگر با همکاری شهرداری ها، ممیزی کیفیت و استاندارد آسانسورها انجام می شود.

رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران خاطرنشان کرد: اتحادیه در زمینه بازرسی و استانداردسازی آسانسورهای اماکن عمومی همچون ادارات و بیمارستان ها می تواند دخالت داشته باشد اما در رابطه با آسانسورهای واحدهای شخصی اتحادیه بدون درخواست صاحبان آسانسور توان بازرسی و استانداردسازی آسانسورها را ندارد.

او یادآور شد: سازمان استاندارد برای واحدهای عمومی کنترل های ادواری خود را انجام می دهد و اطلاعات به دست آمده از این کنترل ها را برای بازرسی ها و استانداردسازی های پیش رو در اختیار اتحادیه قرار می دهد.

ایلخانی در پاسخ به این سوال که چند در صد نیاز بازار از طریق تولید داخلی تامین می شود، گفت: حدود ۳۰ درصد از نیاز بازار به وسایل و تجهیزات آسانسور از طریق تولید داخلی تامین می شود و این در حالی است که اگر ظرفیت تولید در کشور افزایش یابد این توان وجود دارد که حجم بیشتری از نیاز بازار از طریق تولید داخلی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد محصولات و تجهیزات آسانسور در ایران تولید می شود، ادامه داد: ۲۵ درصد نیاز بازار در زمینه موتور آسانسور از طریق تولید داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می شود و اگر حمایت های دولتی از تولید داخلی وجود داشته باشد طی یک برنامه پنج ساله می توان در زمینه تولید آسانسور به خودکفایی دست پیدا کنیم.

رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران در انتها گفت: محصولات و تجهیزات آسانسور عمدتا از کشورهای ترکیه، چین و ایتالیا وارد می شود.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

-->