آسانسور برج ها

اجباری شدن بازرسی استاندارد آسانسور برج‌ها و اماکن مسکونی

اجباری شدن بازرسی استاندارد آسانسور برج‌ها و اماکن مسکونی

دستور کار بازرسی استاندارد اجباری آسانسور برج ها و اماکن مسکونی در کارگروه استانداردسازی استان تهران قرار گرفت. در سال گذشته بالغ بر ۷۰۰ آسانسور در بیمارستان های شهر تهران مورد بازرسی استاندارد قرار گرفته است، بالغ بر ۹۵ درصد آسانسورها مشکلات بحرانی، جزیی و عمده داشتند که با اعمال اهرم های قانونی مشکلات مربوط برطرف و یا در حد برطرف شدن است.

 

آسانسور برج ها

 

وقت لازم برای حل مشکلات استاندارد آسانسورها به مدیران بیمارستان ها داده شد و طبق قانون هر آسانسوری که ظرف مدت سه ماه مشکلش برطرف نشود، پلمب خواهد شد که مشکل برخی از این آسانسورها برطرف شد و مشکلات مربوط به برخی از آنها کماکان پابرجاست. در کارگروه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات قرار بر این شد که بازرسی استاندارد برج ها و اماکن مسکونی تهران در دستور کار قرار گیرد، باید طرح مربوطه در این راستا ارائه شود تا در ارتباط با اجرای طرح بازرسی استاندارد آسانسورها تصمیم گیری کنیم.

در حالی اعلام شده بود که اجباری شدن بازرسی ادواری آسانسورها از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار می گیرد، اما این تصمیم به دلیل حل نشدن مشکل قضایی کماکان با چالش روبرو است. هرچند که قرار بود طرح اجباری بازرسی ادواری آسانسورها از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرایی شود، اما طرح مذکور اجرایی نشد و همچنان سازوکار قانونی بازرسی استاندارد آسانسورها تهیه نشده است و قطعا تا زمانی که طرح بازرسی ادواری آسانسورها اجباری نشود و به صورت قانونی با نهادها و مالکان ساختمان های مسکونی برخورد جدی در دستور کار قرار نگیرد، طرح مذکور الزام آور نخواهد بود.

نمی توان جهت بازرسی ادواری آسانسورها به ساختمان های مسکونی ورود پیدا کند و این اقدام تنها با حکم قانونی امکان پذیر است. حتی در برخی موارد نیز که به دلیل استاندارد نبودن آسانسورها پملب در سال گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، اما این پملب ها باز شده و به دلیل نبود الزامات قانونی جهت برخورد در این زمینه نمی توان اقدامی توسط سازمان ملی استاندارد صورت گیرد.

Tags: , , , , , , , , ,

-->