الکتریکال آسانسور

استاندارهای لازم در بازرسی استاندارد نصب الکتریکال و کابین آسانسور

استاندارهای لازم در بازرسی استاندارد نصب الکتریکال و کابین آسانسور

همانطور که می دانید در نصب آسانسور رعایت استاندارهای لازم در نصب الکتریکال (الکتریکی) آسانسور و استانداردهای کابین آسانسور یکی از مهمترین مراحل نصب می باشد بنابراین آگاهی از این استانداردها در نصب آسانسور بسیار مفید خواهد بود. در این بخش به لیست استانداردهایی که در نصب الکتریکال(الکتریکی) آسانسور و کابین آسانسور مورد بررسی بازرسان آسانسور قرار میگیرد می پردازیم:

 

الکتریکال آسانسور

 

تست و کنترل کردن عملکرد زنگ اضطرای در هنگام قطع شدن برق آسانسور
تست و کنترل کردن سالم بودن کف کابین و دیواره ها و سقف کابین
کنترل کردن اینکه روشنایی داخل کابین مناسب باشد
تست کلیدهای حرارتی تابلو فرمان آسانسور
تست های مربوط به فرمانهای تابلو فرمان آسانسور
تست کلیه ترمینالهای تابلو فرمان و تست محکم بودن آنها
کنترل کردن سیستم برق اضطرای کابین در تابلو فرمان و باطری مخصوص آن
تست نصب بودن چراغهای روشنایی داخل چاه آسانسور
نصب بودن صحیح تراول کابل و حرکت مناسب آن در چاه آسانسور
وجود کانال کشی مناسب برای سیم کشی داخل چاه آسانسور
تست و کنترل کردن اتصالات تراول کابل و سیم های روی کابین آسانسور
تست و کنترل کردن سربندی سیم های رویزیون آسانسور
تست کردن عملکرد کلید قارچی
تست و کنترل میکروسوئیچ پاراشوت روی سقف کابین
تست و کنترل کردن عدم لق بودن کفشکهای کابین
کنترل کردن حرکت صحیح باز و بسته شدن و بدون صدای درب کابین
تست کردن شستی جهت بالا و پائین رویزیون آسانسور
تست و کنترل کردن روغندان های ریل کابین آسانسور
کنترل کردن روغندان های ریل وزنه
تست و کنترل کردن فاصله کابین با درب های طبقه
کنترل اینکه نامگذاری طبقات و نامگذاری روی شستی داخل کابین با هم دقیقا مطابق باشد
تست و کنترل کردن سیم ارت کابین
تست کردن کمان درب بازکن آسانسور
تست و کنترل کردن سیستم برگشت درب کابین آسانسور در مواقع برخورد با مانع

Tags: , , , , , , , , , , , ,

-->