آسانسور

بیمه آسانسور

بیمه آسانسور

هر دستگاه آسانسور مشغول به كار در ساختمان‌های اداری ، تجاری و يا مسكونی توسط شركتی ساخته می‌شود و توسط عده ای دیگر بهره برداری می‌گردد و ممكن است اين آسانسور توسط پيمان‌كاری به صورت دوره‌ای بازرسی و نگهداری شود.

 

آسانسور

 

عاملین بروز حادثه آسانسور

1- سازنده آسانسور كه از استاندارها و قطعات مناسب استفاده نكرده باشد.

2- نگهداري كننده آسانسور كه به موقع و صحيح از آسانسور نگهداری نكرده باشد.

3- مدير مجتمع اداری يا تجاری و مسكونی كه نظارت بر عملكرد آسانسور نداشته است.

4- استفاده كننده آسانسور كه به طور ناصحيح از آسانسور استفاده كرده باشد.

در صورت بروز حادثه ممكن است تقصير بصورت تركيبی و درصدی شامل كليه 4 مقصر باشد كه هريك بايد بر اساس قوانين جبران خسارت جانی و مالی را به عهده بگيرند.

مقصر يا مقصرين حادثه در صورت داشتن بيمه نامه متناسب و معتبر ميتوانند از طرق شركت بيمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايند.

امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌های تجاری و مسکونی، جزء تاسيسات‌ اساسی به‌ شمار مي‌روند. هر چند که‌ تعمير و نگهداری دوره‌‌ای آسانسورها از ط‌رف‌ مالکين‌ انجام‌ می‌شود و ليکن‌ بروز حوادث‌ ناشی از سهل‌‌انگاری در نگهداري‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جاني‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ از آسانسور مي‌‌گردد. بيمه مسئوليت مدني نگهداري آسانسور‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد.

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممکن است خطرات در يکي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

غرامت فوت ، نقص عضو و هزينه پزشكي

در آسانسورهاي باربر مالك آسانسور ميتواند علاوه بر پوشش جاني، پوشش مالي را نيز در بيمه نامه خود پيش بيني كند.

اداره استاندارد برای دادن استاندارد نهایی به بیمه گذار داشتن بیمه نامه را الزامی میدارد. شما ابتدا باید بیمه نامه تهیه نموده و سپس به اداره استاندارد مراجعه نمایید.(البته با هماهنگی اداره استاندارد چون ممکن است متنی مد نظر آنها باشد که حتما لحاظ گردد یا در موارد اخیر شرکت نصاب آسانسور را به عنوان بیمه گذار ملاک قرار می دهد و تعهد مالکین جز توضیحات و با اضافه نرخ ثبت می گردد.)

برای صدور بیمه نامه نیز مشخصات آسانسور شامل سال ساخت- شماره موتور و کشور سازنده و .. مد نظر است که در فرم پیشنهاد نمایندگی بیمه مربوطه مشخص شده است.

Tags: , , , , , , , , , ,

-->