بیمه آسانسور

بیمه خسارت شامل آسانسورهای غیراستاندارد نمی‌شود

بیمه خسارت شامل آسانسورهای غیراستاندارد نمی‌شود

بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، تمامی آسانسورهای نصب شده در کشور، از ابتدای سال 82 مشمول مقررات استانداردهای اجباری شد و ساختمان های دارای آسانسور به شرط داشتن گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور پایان کار می گیرند.

 

بیمه آسانسور

 

از اواخر سال 93 طرح بازرسی ادواری از آسانسورهای ساختمان اماکن عمومی پرتردد، ادارات، نهادهای دولتی و بیمارستان ها با صرف هزینه دولتی توسط استاندارد استان آغاز شد و نتیجه آن نشان داد که بیش از 90 درصد از آسانسورهای بازرسی شده دارای نقص فنی و غیر استاندارد هستند. بسیاری از آسانسورهای مراکز دولتی و پرتردد، در سال های 95 و 96 موفق به اخذ گواهینامه تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور توسط استاندارد شدند. امسال نیز 40 مورد بازرسی از آسانسورهای اماکن عمومی که تاکنون بازرسی نشده اند در برنامه قرار گرفته و این بازرسی ها تا پایان خرداد ماه ادامه می یابد.

بعد از بازرسی آسانسورهای اماکن عمومی در صورت وجود نقص فنی، مدیران و مالکان این اماکن موظف به بهسازی و استانداردسازی آسانسورها می شوند.  در صورت رعایت نکردم موضوع، با اخذ نظر مقام قضایی استان، نسبت به پلمب آسانسورهای غیراستاندارد اقدام می شود و با توجه به اهمیت مسئله تا زمان اخذ گواهینامه تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور، رفع پلمب انجام نمی شود.

اداره کل استاندارد در این خصوص اقدام به نصب برچسب توصیه های ایمنی استفاده از آسانسور در کابین آسانسور و در معرض دید مصرف کنندگان کرده است. استانداردسازی آسانسورهای اماکن عمومی و شخصی با حفظ ایمنی و سلامت استفاده کنندگان از این وسایل که عموم مردم هستند رابطه مستقیم دارد، متقاضیان درخواست بازرسی آسانسور و اخذ گواهینامه تائیدیه ایمنی و کیفیت، می توانند درخواست خود و مشخصات ملکی ساختمان را در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به آدرس lift.isiri.gov.ir ثبت کنند. سامانه یاد شده در راستای استقرار دولت الکترونیک در سازمان ملی استاندارد ایران و با هدف خدمات رسانی روان و شفاف در این حوزه طراحی شده است.

این سامانه در ادارات کل استانی مورد استفاده قرا می گیرد و در آن تمامی فرایندهای در خواست بازرسی تا صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در بستر اینترنت بصورت الکترونیکی انجام می شود. عتبار گواهینامه تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور 1 سال است.

مالکان و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور موظف هستند برای اطمینان از ایمنی آسانسورها با شرکت‌های نصاب دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر به نام خود شرکت مجری از سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص سرویس و نگهداری مستمر آسانسورهای خود اقدام به امضای قرارداد کنند در غیر این صورت مسئولیت هرگونه سانحه با مدیریت ساختمان است. برای آسانسورهای بازرسی شده، کد رهگیری ده رقمی با عنوان شناسه ملی صادر می شود که نصب آن در کابین آسانسور روی یک پلاک فلزی اجباری شده است و با ارسال آن کد به سامانه 10001517 می توان از تاییدیه ایمنی و کیفیت، تاریخ انقضاء و وضع کنونی آسانسور مطّلع شد.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

-->