آسانسور

عدم وابستگی رونق کار آسانسور به تحریم‌ها

عدم وابستگی رونق کار آسانسور به تحریم‌ها

رونق در کار آسانسور آن چنان به تحریم‌ها وابسته نیست،  رونق در کار آسانسور به جمعیت و ساخت و ساز متناسب با آن مربوط می‌شود.

 

آسانسور

 

قطعات اندکی از آسانسور در داخل کشور تولید می‌شود، موتورگیربکس و ریل آسانسور از خارج از کشور وارد می‌شود، البته چند کارخانه موتورسازی و ریل سازی در کشور راه اندازی شده است، اما تولید آنها به اندازه مصرف کل کشور نیست. مصرف کل کشور بیشتر از حجمی است که این کارخانه‌ها تولید می‌کنند. با توجه به اینکه بیشتر قطعاتی که در آسانسور استفاده می‌شود‌، وارداتی هستند و این واردات ارتباط مستقیم با قیمت ارز دارد. این موضوع باعث شده است که قیمت آسانسور در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

در بازه زمانی ساخت و ساز مربوط به پروژه‌های مسکن مهر، میزان تولید آسانسور افزایش یافت، اما در حال حاضر و پس از پایان یافتن پروژه‌های مسکن مهر، بازار تولید و نصب آسانسور با افت مواجه شده است. رونق در کار آسانسور آن چنان به تحریم‌ها وابسته نیست، فعالیت‌های مربوط به آسانسور مانند بسیاری از شغل‌های دیگر با ساختمان سازی رابطه مستقیم دارد. رونق در کار آسانسور به جمعیت و ساخت و ساز متناسب با آن مربوط می‌شود.

صادرات آسانسور به کشورهای همسایه مانند عراق انجام می‌شود، برخی از شرکت‌های تابلوساز نیز به کشور ترکیه تابلو صادر می‌کنند. 95 شرکت آسانسوری در استان اصفهان با مجوز فعالیت و نصب آسانسور وجود دارد، مجوز فعالیت طراحی، مونتاژ و نصب در این رسته را اداره صنعت، معدن و تجارت می‌دهد. با این مجوز، شرکت‌ها مجاز به نصب آسانسور خواهند بود.

بازررسی آسانسور

در حال حاضر بازرسی‌ها تنها یک بار و پس از نصب آسانسور انجام می‌شود و متاسفانه بازرسی‌های ادواری وجود ندارد، زیرا مالکان ساختمان‌ها خیلی پیگیر این قضیه نیستند. نصاب تا دو سال پس از نصب و راه اندازی آسانسور، فعالیت‌های سرویس و نگهداری را انجام می‌دهد، اما پس از آن دیگر نظارت، بازرسی و بحث‌های سرویس و نگهداری از آسانسور رها می‌شود.

نرخ بازرسی اولیه از آسانسور 600 هزار تومان است، اما بازرسی‌های بعدی حدود70 تا 100 هزار تومان قیمت گذاری شده است. مالک و شرکت بازرسی هیچ نقشی در انتخاب بازرس ندارند،

ابتدا شرکت‌های بازرسی به صورت اینترنتی در سامانه بازرسی اداره کل استاندارد ثبت نام می‌کنند و سامانه به صورت رندوم، یک شرکت بازرسی را انتخاب می‌کند. پس از آن توسط اداره کل استاندارد، نوبت بازرسی برای شرکت منتخب، مشخص خواهد شد.  در حال حاضر آسانسور یک اتحادیه مستقل ندارد و واحدهای صنفی آسانسور زیرمجموعه، اتحادیه صنف الکتروموتور و ژنراتور قرار دارند. بحث تشکیل یک اتحادیه مستقل کشور برای واحدهای صنفی آسانسور وجود دارد که هنوز محقق نشده است.

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

-->