آسانسور

تشخیص خرابی آسانسور به کمک تصاویر حرارتی

تشخیص خرابی آسانسور به کمک تصاویر حرارتی

آسانسور یک وسیله حمل و نقل عمودی است که مانند سایر وسایل حمل و نقل خطرات مربوط به خود را دارد. افزایش آمار آسیب ها و مشکلات آسانسور در شهر تهران باعث شد در آذر ماه سال ۸۸ کار گروه کاهش آسیب های آسانسور در جامعه ایمن شهر تهران شکل بگیرد.طبقه بندی حوادث آسانسور به چهار گروه آسیبهای مالی – جانی ،مالی ، جانی واتلاف ماموریتی وتحلیل موضوعی شهر تهران اساس عملکرد کار گروه را بر دومحور حذف مرگ ومیر وکاهش حوادث معمول از طریق آموزش متمرکز نمود.

 

آسانسور

 

 

در این مقوله راه کار های جدید جهت تحلیل خرابی های آسانسور از اهمیت ویژه ای برخوردار است .یکی از این روشها تحلیل حرارتی میباشد.نمای حرارتی ( Thermal vision ) در سالهای اخیر در سیستم های پزشکی ،مهندسی و نفت گاز کاربرد بسیاری یافته است. در این روش در سیستم های مختلف تحلیل بر اساس دو پدیده تمرکز حرارت و افزایش حرارت در زمان صورت میگیرد. برای مثال در موارد پزشکی تمرکز حرارت نشاندهنده یک نارسای یا مشکل پاتولوژیک میگردد. لذا امروزه جهت بررسی اتلافات حرارتی نیز از این روش استفاده میکنند و میتوان با بهره گیری از تصویر حرارتی نقاط هدر رفت حرارتی را یافته و در کاهش نرخ آن کوشید.

با استفاده از این روش می توان تحلیل در افزایش حرارت المانهای آسانسور را مورد بررسی قرار داد.عامل اصلی افزایش حرارت متمرکز و زیاد در زمان کوتاه عمدتا علل مکانیکی داشته که با تحلیل به موقع میتوان به رفع نقص و تعمییر ونگهداری پرداخت.
جهت بررسی دقیقتر عکس های حرارتی از آسانسور ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی بر داشته شده است.
چنانچه در عكسهاي حرارتي از تابلو برق مشاهده ميگردد.توزيع دما يكسان نبوده ودر برخي پايه ها تمركز دما داريم اين امر مخصوصا در پايه هاي اتصال موتور مشهود تر است .با بررسي زماني پس از يك ساعت ميتوان دقيقتر به حساسيت حرارتي پي برد.
چنانچه در گزارش های بالا دیده میشود به وضوح افزایش دما در المانهای مختلف قابل اندازه گیری است.
از مزایای اصلی این روش عبارتند از:
۱. سادگی و سرعت تحلیل
۲. قابلیت تهیه گزارشات منظم
۳. روش کاملا غیر تخریبی
۴. قابلیت تهیه عکس و ارسال آن توسط کامپیوتر جهت تحلیل در محلی دیگر

Tags: , , , , , , , , ,

-->