آسانسور

تهویه و روشنایی آسانسورهای فاقد موتورخانه

تهویه و روشنایی آسانسورهای فاقد موتورخانه

فضای ماشین آلات درون چاه باید به طور مناسب تهویه شوند , همچنین تجهیزات برقی ماشین آلات باید تا جایی که امکان دارد به صورت مناسب و عملی در برابر گرد و غبار , دودهای زیان آور و رطوبت محافظت شوند.

 

آسانسور

 

 

روشنایی و پریزها

محلهای کاری و فضاهای ماشین آلات باید دارای سیستم روشنایی برقی نصب شده به طور دائم با شدت حداقل 200 لوکس در تراز کف باشند.

نکته: این روشنایی می تواند بخشی از روشنایی چاه باشد.

باید کلیدی داخل و نزدیک به ورودی های فضاهای کاری و در ارتفاع مناسب , روشنایی این محل ها و فضاها راکنترل کند که تنها در دسترس افراد مجاز باشد. برای هر فضای کاری باید حداقل یک پریز نصب شود.

 

جابجایی تجهیزات

یک یا چند تکیه گاه یا قلاب فلزی با بارگذاری مشخص باید به گونه ای در فضای استقرار ماشین آلات نصب شوند که جابجا کردن تجهیزات سنگین به آسانی مقدور باشد.

 

کولر آسانسور

کولر آسانسور یکی از زیر شاخه های تهویه مطبوع است که قابلیت سرمایش و تصفیه هوای کابین آسانسور را دارد , کولر آسانسور از سیکل تبرید پیروی می کند و مانند سایر دستگاه های سیستم DX دارای کمپرسور , کندانسور , شیر انبساط و اواپراتور است.

با پیشرفت صنعت برج سازی و نیاز روز افزون به آسانسور در برج های ساختمانی و رفت و آمدهای مکرر به وسیله آسانسورها ,  التزام به نگرشی تخصصی به تهویه ساختمان در آسانسورها از دیدگاه مدرن مهندسی تهویه مطبوع به وجود آمده است.

دیگر نمی توان بحث تهویه آسانسور را صرفا با فن ساده ی تعبیه شده در سقف آسانسور به نتیجه رساند و از این رو فن آوری جدید سیستم تهویه آسانسور , مدرنیزه کردن تهویه ساختمان را تکمیل می کند.

هوای تازه بطور مرتب داخل اتاق آسانسور شده و باعث بهبود کیفیت هوای داخل اتاق آسانسور می گردد. این سیستم در شرایط دمایی بین 16 الی 48 درجه سانتیگراد کار می نماید و نگرانی حاصل از دمای زیاد داخل چاه آسانسور را برطرف نموده است.

Tags: , , , , , , ,

-->