آسانسور

دستگاهی برای بازیابی انرژی هدر رفته آسانسورها

دستگاهی برای بازیابی انرژی هدر رفته آسانسورها

 

محققان دانشگاه صنعتی شریف با اجرای پروژه‌ای تحقیقاتی، دستگاهی برای بازیابی انرژی به هدر رفته در آسانسورها ارائه دادند که استفاده از آن موجب کاهش 30 درصدی مصرف انرژی خواهد شد.

 

آسانسور

 

 

آسانسورها در دو حالت کاملا پر به سمت بالا و کاملا خالی به سمت پایین، انرژی مصرف کرده و در عین حال در دو حالت کاملا خالی به سمت بالا و کاملا پر به سمت پایین تولید کننده انرژی هستند.

در آسانسورهای رایج انرژی الکتریکی تولید شده در این مراحل به صورت گرما به هدر می‌رود، در این راستا در دانشگاه صنعتی شریف دستگاه «بازیاب انرژی آسانسور» طراحی کردند. این دستگاه قادر به ذخیره سازی انرژی تولید شده در دو حالت کاملا خالی به سمت بالا و کاملا پر به سمت پایین است.

به گفته محققان دستگاه بازیاب انرژی آسانسور با اتصال به تابلوی آسانسور، انرژی الکتریکی تولید شده را در خود ذخیره می‌کند و این انرژی ذخیره شده را در سیکل‌های مصرف کننده انرژی بعدی به سیستم باز می‌گرداند. نتایج تست‌های انجام شده نشان داد که استفاده از این دستگاه منجر به کاهش 30 درصدی مصرف انرژی و 45 درصدی هزینه برق خواهد شد. می‌توان عملکرد این دستگاه را به عنوان منبع برق اضطراری از دیگر ویژگی‌های آن نام برد.

این دستگاه قادر است انرژی ذخیره شده را در هنگام قطع برق شبکه، وارد مدار کند و از این طریق از بروز حوادث بعدی جلوگیری خواهد کرد. تجهیز آسانسور به این دستگاه نیاز به ایجاد تغییرات خاصی ندارد، برای استفاده از این دستگاه نیازی به تغییر در درایو آسانسور نیست و به راحتی بر روی آسانسورهای رایج قابل نصب است. در حال حاضر محققان مشغول ساخت نمونه صنعتی این دستگاه هستند ضمن اینکه با 2 شرکت برای واگذاری مالکیت معنوی این دستگاه مذاکره کرده‌اند.

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

-->