آسانسور دولتی ها

چرا دولتی‌ها در آسانسور گیر نمی‌کنند؟(حاشیه‌های جالب یک جلسه)

چرا دولتی‌ها در آسانسور گیر نمی‌کنند؟(حاشیه‌های جالب یک جلسه)

احمد مرادپور معاون عمرانی استاندار لرستان در شورای استاندارد لرستان همچون همیشه اظهارات حاشیه ای را بیان کرد، از اینکه چرا دولتی ها در آسانسور گیر نمی کنند و آسانسور استانداری لرستان غیراستاندارد است و ممکن است استاندار و رئیس جمهور در آن گیر کنند.

 

آسانسور دولتی ها

 

مرادپور در سخنانی با تاکید بر ضرورت نظارت سازمان بازرسی بر بحث استاندارد سازی، اظهار داشت: ما دو نوع ساختمان بیشتر نداریم، یک ساختمان دولتی یکی هم خصوصی، وظیفه دولت نظارت است و قانون تدوین می کند، لایحه می دهد، آئین نامه درست می کند و در نهایت می خواهد بر کار ملت نظارت کند.

به ندرت پیش می آید که یک دولتی در آسانسور کشته شود!

وی با بیان اینکه در لرستان بلند مرتبه سازی دیرتر شروع شده است، گفت: ۸۰ درصد ساختمان های بخش خصوصی استاندارد شده اند و ۲۰ درصد ساختمان های دولتی استاندارد شده اند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه این امر مفهوم دارد و مشخص می گوید که ما دولتی ها خیلی اعتقاد به چیزی که خودمان می گوییم نداریم، اگر داشتیم ما باید پیش قدم باشیم و اول از خودمان شروع کنیم، افزود: اگر سازمان استاندارد می خواهد دیگران را به سمت استاندارد سازی تشویق کند اول باید خودش این کار را انجام دهد.

مرادپور با بیان اینکه چند وقت پیش سازمان بهزیستی برای بحث مناسب سازی معابر برای معلولان مراجعه کردند، گفت: من گفتم، اول برویم ساختمان خودشان را نگاه کنیم، اگر معلولی می خواهد داخل بهزیستی برود و ملاقات داشته باشد چه شکلی باید برود، اگر می خواهد از سرویس بهداشتی استفاده کند آنجا رعایت شده است یا نشده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه ما دولتی ها به حرفی که خودمان هم می زنیم اعتقادی نداریم در عمل هم برای مردم مشکل درست می کنیم چون ارباب رجوع ما مردم هستند، بیان داشت: به ندرت پیش می آید که یک دولتی در آسانسور کشته شود، حوادث این بخش بیشتر مردم بیچاره را می کشد.

کارهای ما در مملکت «یه جوری» است!

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه استاندارد سازی مشمول همه چیز می شود، گفت: استاندارد هم حداقل ضوابط است و کف مشخصاتی که باید یک سیستم داشته باشد را استاندارد می گویند.

مرادپور با اشاره به اینکه ما در حداقل ها مشکل داریم، گفت: در بحث راه، تصادفاتی که رخ می دهد، درصد زیادی از آنها مربوط به غیر استاندارد بودن طرح هندسی راه است.

وی با بیان اینکه در بحث هواپیما به همین شکل است، در بحث اتوبوس به همین شکل است، در بحث سیستم های برقی به همین شکل است، در سیستم گاز نیز به همین گونه است، ادامه داد: دوستان آتش نشانی اگر خاطراتی را که دارند تعریف کنند می بینیم که یک خانواده و یک پاساژی که آتش می گیرد به خاطر اتصال یک سیم که ارزش ریالی هم ندارد است و کل کشور برای اطفای حریق آن پاساژ که آتش گرفته بسیج می شوند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه به طور معمول هر تکنولوژی که می آید به سرعت باید آئین نامه های استانداردی آن را تدوین کنند، افزود: کارهای ما در مملکت «یه جوری» است، آسانسوری که می خواهد ساخته شود شامل فونداسیون و اسکلت، قسمت کابین و برقی مکانیکی است، قسمتی از آن در اختیار مهندسین ساختمان است، قسمتی دیگر در اختیار مهندسین مکانیک و قسمتی نیز در اختیار مهندسی برق است.

مرادپور با بیان اینکه کاری که اداره استاندارد انجام می دهد این بوده که آسانسور ساخته شده و قرار است به بهره برداری برسد و در مرحله آخر آن را کنترل می کند، افزود: قسمت بتن آن را که نمی توانند بشکافند و بررسی کنند و اطلاعی از آن ندارند، در مورد اسکلت آن هم نمی توانند نظر بدهند، استاندارد چند فاکتور ظاهری را مورد بررسی قرار می دهند.

شناسنامه فنی ساختمان در سیستم شهرداری ها حذف شده است

وی با بیان اینکه در بحث آسانسور که بحث مهمی است فقط سازمان استاندارد نمی تواند همه چیز را مدیریت و حل کند، افزود: مهندس نظارت دوره ای از یک ساختمان انجام می دهد، این نظارت در یک مرحله در زمانی که «پی» می زنند صورت می گیرد، در مرحله اسکلت نیز نظارت می کند یک ساعت و نیم ساعتی نگاهی می کند و بیشتر مواقع هم نمی رود، در نهایت هنگام سفت کاری و نازک کاری نیز مهندس نظارت بر ساختمان می کند.

مالک را مجبور می کنند که هر طور شده یک فرم از مهندس ناظر بگیرد و بنویسد استحکام ساختمان مورد تایید است معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: در همین مراحلی که مهندسان نظارت می کنند، اشکالاتی می گیرند و گزارش را به عنوان یک نقص به شهرداری می فرستند، شهرداری که می خواهد پایان کار بدهد مالک را مجبور می کند که هر طور شده یک فرم از مهندس ناظر بگیرد و بنویسد که استحکام مورد تایید است تا پایان کار را صادر کنم، این روال در شهرداری ما اتفاق می افتد و معلوم است که بعد از آن چه اتفاقی رخ می دهد.

مرادپور با اشاره به اینکه این امر به این معنی بوده که آن همه گزارش و بررسی که صورت گرفته یعنی «هیچ» و اینها بایگانی می شود، در نهایت یک برگه را می آورند به نام تاییدیه استحکام و آن را مهر می زنند و تمام می شود، افزود: باید در این رابطه فکری شود، سازمان نظام مهندسی باید در این رابطه کمک کند، شهرداری ها نیز باید بحث پایان کار خود را منوط به این تاییدیه ها کنند.

وی با بیان اینکه شناسنامه فنی ساختمان در سیستم شهرداری ها حذف شده است، بیان داشت: دستگاه هایی مانند استاندارد و محیط زیست ضابط قضایی هستند.

ماجرای آسانسور استاندار

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه خیلی از آسانسورها معلوم نیست کجا احداث شده، استفاده می شود یا نمی شود، گفت: دو جا هست که خیلی اهمیت دارد، یکی بیمارستان است و یکی دیگر دانشگاه، فکر کنید یک نفر بیماری قلبی دارد و برود در آسانسور هم گیر کند، فردی را جراحی کرده اند می خواهند او را به بخش ببرند در آسانسور گیر کند، این امر قابل تحمل نیست، از طرف دیگر در دانشگاه بچه های مردم می خواهند بروند سرکلاس در آسانسور گیر کنند یا آسانسور رها شود، باید بیشتر به اینها اهمیت داده شود.

آسانسور استانداری هم غیر استاندارد است و ممکن است استاندار در آسانسور گیر کند، رئیس جمهور بیاید در آسانسور گیر کند مرادپور با تاکید بر اینکه به اعتقاد من باید برای بحث رعایت استانداردها یک زمان برای دستگاه های دولتی اختصاص پیدا کند اگر این امر عملیاتی نشد از طریق دستگاه قضایی حتی علیه خود استانداری اقدام شود، گفت: یادم است آسانسور آقای استاندار را خودم نصب کردم، نصابی که آن را نصب کرد بین چهار تا پنج بار از زیر بار انجام دادن کار در می رفت تا دیگر استاندار آمد از این آسانسور استفاده کرد و کسی هم آن را پلمپ نکرد و الان هم غیر استاندارد است و ممکن بوده که استاندار در آسانسور گیر کند، رئیس جمهور بیاید در آسانسور گیر کند.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر ایرادی که به صنعت، معدن و تجارت وارد است این بوده که هر کسی که می رود به او مجوز می دهند، افزود: اینکه این فرد صلاحیت، تخصص و تجربه این کار را دارد مورد سنجش قرار نمی گیرد.

معاون عمرانی استاندار لرستان، تصریح کرد: جدیدا هم اشتغال را بهانه کرده اند و هر کاری که می خواهیم خرابش کنیم می گویند بحث اشتغال آسیب می بیند و حواسمان باشد که مشکلی پیش نیاید.

Tags: , , , , , , , , , ,

-->