سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور

نگه داشتن آسانسور و پله برقی در اوج خود نیاز به به تعمیر و نگهداری منظم و گاه به گاه دارد.ارائه خدمات انعطاف پذیر ما، باعث افزایش کارایی سیستم شما می شود.

 

سرویس آسانسور

 

 

سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور. هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستمهایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می کند خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانی می شود.اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرفنظر از نوع آن و شرکت سازنده آن ، می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.

 

حفاظت از سرمایه گذاری خود در تجهیزات

عملیات ایمن و طول عمر آسانسور شما بستگی به سایش روزانه و پارگی آن دارد.

ما 5 زمینه اصلی را در تجهیزات خود پوشش می دهیم:

  • کیفیت _ از نقطه تجربه کاربر
  • ایمنی _  بررسی تمام مکانیسم های ایمنی و دستگاه های مرتبط
  • عملیات_ بازرسی دقیق از الکترونیک و نرم افزار
  • ماشین آلات_ تمیز کردن، روانکاری، تنظیم دستگاه، بازرسی نشت
  • پاکیزگی – بازرسی و تمیز کردن همه مناطق مجاور تجهیزات. تمیز کردن منظم تجهیزات و محیط کار برای مراقبت آسان ضروری است.

آسانسورها و پله ها اغلب گران ترین تجهیزات نصب شده در یک ساختمان هستند. برنامه های نگهداری توانایی برای مدیریت هزینه های مالکیت را بهبود می بخشد و امید به زندگی را افزایش خواهد داد.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه آسانسور تجهیزات خود را در عملکرد بالا نگه می دارد،و به اجتناب از جایگزینی های بزرگ کمک می کند و عمر مفید تجهیزات را افزایش می دهد.

 

آسانسور

 

 

Tags: , , , ,

-->