سقوط خونین یک زن دز چاهک آسانسور در پونک

سقوط خونین یک زن در چاهک آسانسور در پونک

شاهدان حادثه با دیدن صحنه سقوط بانوی میانسال به داخل چاهک آسانسور، با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفته ودرخواست کمک کردند که با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش نشانی بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 94 در ساعت 12:23 دقیقه روز گذشته به سوی محل حادثه در منطقه پونک، خیابان سردار جنگل، خیابان پنج تن حرکت کردند.

 

 

اکبر اخلاقی رئیس ایستگاه94 آتش نشانی در مورد این حادثه گفت: محل حادثه یک ساختمان مسکونی به وسعت 90 متر مربع بود که آسانسور این ساختمان در دست تعمیر بود.

وی افزود: آتش نشانان به هنگام رسیدن به محل حادثه، با شنیدن اظهارات اهالی دریافتند که یک نفر بدون توجه به در دست تعمیر بودن آسانسور، از طبقه بالایی ساختمان وارد آسانسور شد که به داخل چاهک آسانسور به عمق سه متر سقوط کرد.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->