سندیکای آسانسور

سندیکای آسانسور دوباره در گلستان تشکیل ‌شد

سندیکای آسانسور دوباره در گلستان تشکیل ‌شد

در راستای ارتقاء و به روز رسانی دانش مدیران فنی و کارشناسان شرکت های نصاب و بازرسی آسانسور، دوره آموزشی تفاوت های تجدید نظر اول استاندارد ۶۳۰۳-۱ و نسخه پیشین آن در اداره کل استاندارد گلستان برگزار شد.

 

سندیکای آسانسور

 

تشکیل دوباره سندیکای آسانسور و پله برقی در گلستان و برگزاری جلسات هم اندیشی و تصمیمات جمعی می تواند در نظارت، بازرسی و نصب آسانسورها بسیار کمک کننده باشد.
گاهی نصب آسانسور توسط اشخاصی انجام می شود که فاقد صلاحیت هستند و این کار با استفاده از اعتبار امضاء و مهر شرکت های دارای تأییدیه انجام می شود که به آن مهر فروشی اطلاق می شود.
مدیران فنی و کارشناسان شرکت های نصاب و بازرسی آسانسور باید با آخرین تغییرات دستورالعمل نصب و بازرسی سیستم محرکه آسانسور، کنترل کیفیت آسانسورها و ایمنی تجهیزات حفاظتی، آشنایی با جدیدترین راهکارهای تعمیر و بازرسی از سقف کابین، دریچه های دیواری چاهک ها و کفی ها و شیوه های انجام آزمون های ادواری و استثنائات عدم انجام آزمون در آخرین ویرایش استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ آشنا شوند و این نشست در همین راستا بود.
این دوره آموزشی با همکاری یک شرکت بازرسی و با حضور ۵۰ نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکت های نصاب و بازرسی آسانسور در سالن جلسات هیرکان اداره کل استاندارد گلستان برگزار شد.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->