سیستم دوپلکس

ویژگی های سیستم دوپلکس

ویژگی های سیستم دوپلکس 

ویژگی‌های سیستم های دوپلکس به قرار زیر است:

1- جلوگیری از حرکت مضاعف (حرکت دو کابین برای یک دخواست)

2- بازدهی یک زوج دوپلکس بیشتر از دو آسانسور تکی می باشد.

3- در تعداد شستی های احضار در طبقات صرفه جویی می شود.

 

سیستم دوپلکس

_کاهش انرژی مصرفی در کل

_کاهش میانگین زمان انتظار مسافر

4- همواره دو تابلوی کنترل باید از موقعیت و شرایط یکدیگر باخبر باشند، تا برای ارائه سرویس به یک درخواست مشخص تصمیم گیری کنند که کدام آسانسور سرویس دهد.

5- هر گاه یکی از آسانسورها به دلایلی که در زیر آمده نتوانند سرویس بدهد ( از مدار خارج شود) آسانسور دیگر به صورت تکی (سیمپلکس) عمل کرده، به تمامی درخواست ها سرویس می دهد. نکته مهم آن که پس از رفع عیب آسانسور معیوب، به صورت خودکار ، دوباره به حالت دوپلکس باز میگردند.

  • باز ماندن درب برای مدت طولانی
  • گرم شدن بیش از حد موتور
  • خراب شدن یکی از آسانسورها
  • حالت رویزیون
  • خاموش شدن یکی از آسانسورها

 

Tags: , , , , , , , , , ,

-->