نرم افزار آسانسور

سیستم نرم افزار و سخت افزار آسانسور

سیستم نرم افزار و سخت افزار آسانسور

در بخش آموزش آسانسور مبحث سیستم نرم افزار و سخت افزار ، می دانیم مجموع نرم افزار و سخت افزار تشکیل یک آسانسور را می دهند ، جهت شناخت کامل منطق کامل آسانسور نیازمند مرزبندی دقیق این دو حوزه در ساخت آسانسور هستیم، مهمترین دستگاه کنترل کننده آسانسور تابلو فرمان است ، حال کمی به منطق عملکرد و الگوریتم تابلو فرمان آسانسور می پردازیم.

 

نرم افزار آسانسور

ورودی ها و خروجی های تابلو فرمان آسانسور :

علت نیاز هر شاسی آسانسور به پایه هایی از میکرو کنترلر

پایه اول: جهت خواندن
پایه دوم: جهت روشن نگه داشتن LED های شاسی آسانسور
پایه ها با روش خاصی در داخل بورد به هم متصل شده اند و به همین علت برای هر شاسی فقط یک ترمینال در تابلو فرمان وجود دارد. دلیل نیاز به( فقط یک) ترمینال در تابلو فرمان برای هر شاسی، اتصال این دوپایه داخل بورد می باشد. به منظور ساخت تابلو فرمان معمولی با کاربری برای آسانسور، نیازمند موارد ذیل خواهیم بود:

میکرو کنترلر موجود در تابلو فرمان دارای تعداد پایه های کمتری باشد.
حدودا به 80 ورودی و خروجی نیاز می باشد.
در این جا به طور مختصر به روش استفاده از مدار منطقی جهت ساخت این گونه تابلو فرمان ها که میکروکنترلر های آنها دارای پایه های کمی جهت به کارگیری در ساختن تابلو فرمان دارد و ماژول (Quadrature Encoder Interface (QEI پرداخته شده است. یکی از کارآمدترین و ساده ترین روش ها جهت غلبه بر این مشکلات، استفاده از مدار منطقی بوده که ساده و نظر اقتصادی به صرفه می باشد.

1)صفر و یک :

تنها دو سطح منطقی(0 و 1) برای هر ورودی از یک مدار منطقی وجود دارد. نسبت به GND ولتاژ هر نقطه سنجیده شده و چنانچه ولتاژی از یک نقطه از مدار از یک حد معین پایین تر رود آن را صفر و برعکس چنانچه ولتاژی از یک نقطه از مدار از یک حد معین بالاتر رود آن را یک می نامند بنابراین مفهوم کلی یک و صفر به شرح ذیل می باشد:

صفر یعنی اتصال به GND
یک یعنی اتصال به VCC
به منظور کسب اطلاعات بیش تر مرتبط با سطح ولتاژ 1 و 0 و همچنین تغذیه ی مدار بایستی به دیتاشیت (به جای 0و1 از L و H استفاده می کند) قطعه ی مورد نظر مراجعه نمود.

2)جدول صحت

نحوه عملکرد آی سی مدار منطقی در همه جا یکسان بوده و به همین علت جهت استفاده آسان از محصولات آنها در جدولی به نام جدول صحت دسته بندی نموده اند.

3)حساس به لبه و حساس به سطح

برای هر مدار منطقی دو سطح منطقی (0 و 1 )وجود دارد با این وجود در جداول صحت برای هر مدار چهار وضعیت را در نظر گرفته اند:

1-وضعیت لبه ای پایین رونده که در آن منطق پایه از 1 به 0 تغییر می یابد.

2-وضعیت 1 که در آن منطق پایه 1 می باشد.

3- وضعیت لبه ای بالا رونده که در آن منطق پایه از 0 به 1 تغییر می یابد.

4- وضعیت 0 که در آن منطق پایه 0 می باشد.

تشخیص حساسیت یا عدم حساسیت پایه به لبه

هنگامی که پایه ای در وضعیت لبه ای پایین رونده یا بالا رونده باشدو دو خروجی ها تغییر نمایند، آنگاه پایه حساس به لبه بوده و در غیر این صورت پایه حساسیتی به لبه ندارد.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->