آسانسور

شناسنامه دار شدن آسانسورهای سیستان و بلوچستان

شناسنامه دار شدن آسانسورهای سیستان و بلوچستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان وبلوچستان بر ضرورت شناسنامه دار شدن آسانسورها در سطح استان تأکید کرد. «باقر کرد»، در جلسه شورای فنی سیستان و بلوچستان که به موضوع روند استانداردسازی آسانسورهای استان و جانمایی واحد تولید بتن آماده در شهر زاهدان پرداخته شد بر لزوم شناسنامه دار شدن آسانسورها تأکید شد.

 

آسانسور

 

باید ترتیبی اتخاذ شود تا همه آسانسورهای سطح استان شناسنامه دار شوند و در این شناسنامه مشخصات شرکت نصاب و شرکت نگهدارنده در محل آسانسور به صورت پلاک نصب شود.

برای این منظور همه شرکت هایی که در زاهدان آسانسور نصب کرده اند باید ظرف مدت تعیین شده نسبت به نصب شناسنامه در محل آسانسور اقدام کنند و چنانچه این اقدام انجام نشود اجازه فعالیت در این استان را نداشته باشند.

در بحث استانداردسازی آسانسورها باید چارچوب معینی را طراحی و به دستگاه های مرتبط ابلاغ شود تا دستگاه ها در آن چارچوب وظایف خود را انجام دهند.

با توجه به این که افرادی بدون داشتن مجوز و با استفاده از خلاءهای موجود مشغول فعالیت هستند و آسانسوری نصب می کنند که تحت قوانین تعریف شده نیست، باید چارچوب معینی طراحی و به دستگاه های مرتبط ابلاغ شود تا دستگاه ها در آن چارچوب وظایف نظارتی خود را انجام دهند.

در بسیاری از شهرها که قوانین استاندارد رعایت می شود هر چند سال این قوانین تغییر می کند و برای انطباق با قوانین جدید قطعات عوض می شوند که قطعات دست دوم و تعویضی به شهرهایی چون اینجا که هنوز خیلی ضابطه های تنظیمی رعایت نمی شود آورده و استفاده می شود یعنی آسانسور از همان اول با قطعات کهنه و دست دوم نصب می شود.

باید بخشنامه ای توسط سازمان استاندارد تنظیم شود و وظایف سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر در آن دیده شود تا بر اساس این بخشنامه، مهندس ناظر از ابتدای شروع احداث پروژه بر این موضوع نظارت داشته باشد.

باید مهندس ناظر در هر فاز بازرسی ابعاد اتاقک آسانسور را چک کند و با استاندارد مورد نظر تطابق داده شود، چون موارد متعدد دیده شده که ساختمان با طبقات زیادی ساخته شده و در انتها مشخص شده که اتاقک آسانسور مطابق قواعد ساخته نشده و پروژه متوقف می ماند.

باید به نحوی فرهنگ سازی شود تا مالکان براساس زمان تعیین شده برای بررسی و صدور گواهی ایمنی استاندارد مراجعه کنند، هم چنین باید به گونه ای تمهید شود که پیمانکارانی که از نصابان بدون مجوز برای نصب آسانسور استفاده می کنند مجوز آنها باطل شود و اجازه فعالیت نداشته باشند.

Tags: , , , , , , , , ,

-->