درب آسانسور

کشورهای صادر کننده درب آسانسور به ایران

کشورهای صادر کننده درب آسانسور به ایران

بر اساس آمار گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به هزار و 102 تن درب اتوماتيک طبقات آسانسور وارد کشور شده است.

 

درب آسانسور

 

بر اساس آمار گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به هزار و 102 تن درب اتوماتيک طبقات آسانسور ، به ارزش دلاری 12392038 و ارزش ریالی 379987116112 وارد کشور شده است.

کشورهایی از جمله چین، ایتالیا، ترکيه، اسپانيا، امارات متحده عربي، جمهوري كره صادر کننده درب آسانسور به ایران هستند.

کشور ایتالیا با صادر کردن بیش از 59 تن درب اتوماتيک طبقات آسانسور ، به ارزش دلاری 124326 و ارزش ریالی 3811097530 و همچنین کشور اسپانیا با صادرات بیش از 28 تن درب اتوماتيک طبقات آسانسور با ارزش دلاری 65818 و ارزش ریالی 2018217330 جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

-->