آسانسور

علت خرابی موتور آسانسور

علت خرابی موتور آسانسور

موتورهای آسانسور گونه‎های متعدد و متنوعی دارند و مشخصات آنها وجود دارد و به علت وظایف مختلف آنها حفاظت‎های مختلفی در آنها مورد نیاز است. بسیاری از این حفاظت‎ها درتمام موتورها مشترك بوده و بعضی دیگر با توجه به نوع خاص موتور و یا عملكرد خاص آن طراحی می‎شود.

 

آسانسور

 

 

عوامل مخرب موتورها

الف)خرابی بلبرینگ‎ها
ب)گرم شدن سیم‎بندی موتور
ج)اضافه بار
د)جریان‎های موتور در شرایط راه‎اندازی
ه)توقف موتور
و)عدم تقارن ولتاژ تغذیه

الف) خرابی بلبرینگ‎ها
وظیفه بلبرینگ در سازه‎های مكانیكی و موتورها آسانسور كاهش اصطكاك است واگر خراب شوند این وظیفه بخوبی انجام نمیگیرد بلبرینگ معمولا “ زود به زود خراب می شود بنابر این شانس كمی وجود دارد كه حفاظت قبل از خرابی كامل بلبرینگ ها دستور قطع صادر
نماید.بهتر است حفاظت به كار رفته به گونه‏ ای باشد كه در اثر خرابی بلبرینگ‎ها و عبور جریان زیاد آسیبی به موتور وارد نشود.

ب)گرم شدن سیم‎بندی موتور
خرابی‎های سیم‎بندی موتور آسانسور مستقیم و یا غیرمستقیم به اضافه بارشدن موتور برمی‏گردد.

ج)اضافه بار
د)جریان‏های موتور در شرایط راه‎اندازی
راه‎اندازی ماشین ارتباط مستقیم با مقدار جریان داشته و با افزایش سرعت موتور، جریان موتور نیز به صورت خطی كاهش می یابد.

 

آسانسور

 

 

ه)توقف موتور آسانسور
بیشترین عاملی كه باعث توقف موتورهای القایی می‎شود از دست دادن یك فاز تغذیه است. این امر احتمالا” می تواند ناشی از سوختن یكی از فیوزهای سر راه موتور در اثر جریان هجومی اولیه موتور باشد.

و) عدم تقارن ولتاژ تغذیه
حالتی كه یك خط از تغذیه سه فاز یك موتور القایی قطع می گردد معمولا”به عنوان بدترین حالت عدم تعادل و ایجاد گرما در سیم بندی در نظر گرفته می‎شود.

Tags: , , , , , , , , , ,

-->