آسانسور

دسترسی به ماشین آلات داخل چاه آسانسور

دسترسی به ماشین آلات داخل چاه آسانسور

در صورتیکه دسترسی به ماشین آلات درون چاه آسانسور از فضای کاری بیرون چاه صورت پذیرد باید دارای شرایط زیر باشد:

 

آسانسور

 

 

 

1_ دریچه ابعاد کافی برای انجام کارهای لازم از طریق در یا دریچه را دارا باشد.

2_ جهت جلوگیری از سقوط به درون چاه تا حد امکان کوچک باشد.

3_ به طرف داخل چاه باز نشود.

4_ قفل کلیدخور داشته باشد به طوری که بستن و قفل کردن آنها بدون کلید ممکن باشد.

5_ به منظور کنترل حالت بسته بودن مجهز به وسیله ایمنی برقی مانند میکروسوئیچ باشد.

6_ فاقد هرگونه منفذ باشد.

7_ در صورت امکان در برابر آتش سوزی مقاومت داشته باشد.

8_ مقاومت مکانیکی آن تابع الزامات مربوط به درهای طبقات باشد.

9_  وسیله ( های) متوقف کننده ای که از بازشو در ( های ) چاهک و همچنین از کف چاهک در دسترس باشد.

 

كاربرد انحصاري چاه آسانسور

فضاي چاه بايد منحصراً براي آسانسور استفاده شود و نبايد حاوي كابلها و ابزارها و چيزهاي ديگري باشد ،مگر برای خود آسانسور، اما چاه ممكن است داراي سيستم گرمايش خاص خود باشد ، به جز سیستم گرمایشی با بخار و تاسیسات گرمایش آب با فشار بالا . همچنين هرگونه دستگاه كنترل وتنظيم وسايل گرمايش، بايد بيرون از چاه قرار گيرد .

در مورد چاه هاي نيمه محصور ،نواحي زير بعنوان چاه در نظر گرفته مي شوند:
الف – در صورتيكه حصاری وجود داشته باشد، منطقة داخل حصار ؛
ب – در صورتيكه حصار وجود نداشته باشد، منطقه اي به فاصلة افقي 5ر1 متر از قسمت هاي متحرك آسانسور

روشنايي چاه

چاه بايد به روشنايي برقی نصب شده به طور دائم مجهز باشد ، بطوريكه شدت روشنايي حداقل معادل ۵۰ لوكس در فاصلة ۱ متري بالاي سقف كابين و كف چاهك حتي زمانيكه در ها بسته اند، باشد.
روشنایی بايد توسط حداقل يك لامپ در حداکثر ۰ ۵ر۰ متري از بالاترين و پايين ترين نقاط چاه تامین گردد و همچنين در فواصل مياني چاه نیز روشنايي كافي باید تأمين گردد .
بطوريكه روشنايي برقی موجود در مجاورت چاه ، روشنايي كافي در آن بوجود مي آورد ، تمهيدات فوق ضروري نمي باشند .

نجات اضطراري

در صورتيكه براي افرادي كه داخل چاه كار مي كنند خطر گير افتادن در آن وجود داشته باشد و هيچگونه تمهيدي براي رهايي آنان ازطريق كابين و يا چاه فراهم نشده باشد، بايد در جاهايي كه احتمال اين خطر وجود دارد، وسايل خبردهنده اي نصب شوند

ماشین آلات و فلکه ها باید در فضای ماشین آلات و فلکه ها جای داده شوند . این فضاها و مکان ها ی مربوطه مرتبط با آنها باید در دسترس باشند . باید تمهیداتی اتخاذ شود که فقط افراد مجاز ( تعمیرکار ، بازرس و گروه نجات ) امکان دسترسی به این فضاها را داشته باشند . این فضاها و مکان های کاری مرتبط باید به صورت مناسبی در برابر تاثیرات محیطی محافظت شوند تا برای کارهای تعمیرات ، بازرسی و عملیات اضطراری مناسب باشد.

دسترسي

راه دسترسی به هر در یا دریچه اضطراری که به فضاهای ماشین آلات و فلکه ها منتهی می شود ، باشد :
الف – داراي روشنایی مناسبی باشد که از تجهیزات دائمی تامین گردد ؛
ب – به آسانی و با ایمنی کامل در تمام وضعیت ها بدون ضرورت ورود به مکان های خصوصی بتوان از آن استفاده نمود .
دسترسي ايمن افراد به فضای ماشین آلات و فلكه ها باید تامین شود . ترجيحا اين دسترسی بايد از طریق راه پله صورت گیرد . در صورت عدم امکان نصب راه پله ، می توان از نردبانی که الزامات زیر را برآورده کند ، استفاده نمود :
الف – راه دستيابي به فضاهای ماشین آلات و فلکه ها ، ارتفاع نردبان از بالاترین سطح دسترس به وسیله راه پله نبايد بیش از 4 متر باشد ؛
ب – نردبان بايد به گونه اي در محل دسترسی بسته شود که برداشتن آن ممکن نباشد؛
پ – نردبان هايي كه ارتفاعشان بیش از 5ر1 متر است، هنگامی که در موقعیت دسترسی قرار می گیرند ، باید نسبت به افق زاویه ای در حدود 65 تا 75 درجه داشته و امکان سر خوردن و برگشتن آن وجود نداشته باشد؛
ت – عرض مفید نردبان حداقل 35ر0 متر باشد و عمق هر پله آن نبايد از 25 ميليمتر كمتر باشد . در صورتی که از نردبان قائم استفاده می شودباید حداقل فاصلة بين پله ها و ديوار پشت نردبان ، 15ر0 متر باشد. پله ها بايد براي تحمل بار 1500 نيوتن طراحي شوند؛
ث – در مجاورت بالاترین پله های نردبان باید حداقل یک دستگیره با دسترسی آسان وجود داشته باشد؛
ج – در محدوده افقی 5ر1 متر اطراف نردبان ، بايد امکان سقوط افراد بيش از ارتفاع نردبان وجود نداشته باشد.

Tags: , , , , , ,

-->