پله برقی

محاسبه توان موتور پله برقی

محاسبه توان موتور پله برقی

در هر پروژه برای انتخاب نوع پله‌ برقی لازم است مشخصات فنی پله‌برقی را بدانیم. با آنالیز شرایط پروژه می‌توان مناسب‌ترین پله‌برقی را انتخاب کرد.

توجه به شرایط محیط و نوع کارکرد در انتخاب نوع پله‌برقی بسیار مهم است.

 

 

پله برقی

 

از نظر نوع کاربرد،‌ پله‌برقی را به دو دسته می‌توان تقسیم نمود:

 • تجاری (commercial/ slim line)
 • سخت‌کار (heavy duty) کار مداوم روزانه تا ۲۴ ساعت
  از ‌نظر محل نصب نیز، به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:
 • نصب در فضای داخلی (Indoor)
 • نصب در فضای بیرونی (out door)

موتور پله‌برقی به دو صورت افقی و عمودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. موتور کوپل شده با گیربکس نیروی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می‌کند. سپس توسط زنجیر پله‌برقی به یونیت بالا و پس از آن به وسیله چرخ دنده بزرگ به استپ‌چین پله‌برقی منتقل می‌گردد. این چرخه باعث حرکت مداوم پله‌برقی می‌شود.

عموماً سه دسته گیربکس در پله‌برقی‌ استفاده می‌شود:

چرخ دنده ساده (spur gear)
چرخ و پیچ حلزون (worm gear)
چرخ دنده خورشیدی یا سیاره‌ای (planetary gear)
چرخ دنده ساده:
در این نوع از چرخ دنده‌ها، محور پله‌ها و دستگیره با زنجیر به حرکت در می‌آید.

چرخ و پیچ حلزون:
در این حالت عملکرد بهتر از چرخ‌ دنده ساده است. زیرا با وجود حرکت پله‌ها و دستگیره با زنجیر، ساختار اصلی موتور از پیچ حلزون استفاده می‌کند، این کار سبب افزایش راندمان موتور می‌گردد.

چرخ دنده خورشیدی یا سیاره‌ای:
در این حالت، انتقال حرکت گیربکس به وسیله تعدادی چرخ دنده صورت‌ می‌‌گیرد. این نوع چرخ دنده‌ به نسبت چرخ‌دنده‌های دیگر دارای بالاترین راندمان می‌باشد. در این چرخ دنده، سرعت حرکت خطی پله‌ها و دستگیره، همواره برابر است.

موتور پله‌ برقی مانند موتور آسانسورهای معمولی از نوع سه فاز متناوب می‌باشد، و در اکثر موارد در قسمت بالایی پله‌برقی نصب می‌گردد.

برای محاسبه توان موتور پله‌برقی، اطلاعات زیر ضروری است:

 • جرم مسافر یا همان M  بر حسب کیلوگرم که طبق استاندارد 75 کیلوگرم در نظر گرفته می شود .
 • تعداد مسافرین روی پله K  که با توجه به عرض پله برقی تعیین میشود .
 • زاویه پله برقی ф  که 30 یا 35 درجه محاسبه میشود .
 •  ارتفاع پله برقی  H  بر حسب متر .
 • سرعت پله برقی V  بر حسب متر بر ثانیه .
 • توان مصرفی دستگیره ها Ph که عموما 3000 وات است .
 •  راندمان گیربکس   ɳ g  که عموما 90% می باشد .
 •  راندمان پله برقی ɳ s  که 95% لحاظ می شود .
 •  شتاب ثقل که 9/8 متر بر ثانیه لحاظ میشود .
 •  ارتفاع هر پله h  بر حسب سانتیمتر که عموما 20 لحاظ میشود .

 

P = { m*g*k*sinф*(H/h)*v+Ph} / (ɳ s*ɳ g*1000)

 

مثال بابت توان مورد نیاز موتور پله برقی 

 • ارتفاع پله برقی 4 متر
 • عرض پله 800 میلیمتر و 1/5 نفر روی هر پله
 •  سرعت 0/5 متر بر ثانیه
 • زاویه پله برقی 35 درجه
 •  توان مصرفی دستگیره ها 3000 وات
 • راندمان گیربکس 90%
 •  راندمان پله برقی 95%
 • جرم هر مسافر 75 کیلوگرم

 

P = {75*9/8*1/5*0/5735*(4 / 0/2)*0/5+3000} / (0/95*0/9*1000) = 10/903

 

Tags: , , , , , , ,

-->