آسانسور مسکن مهر

ساکنان معلول تعاونی مسکن مهر قزوین بدون آسانسور

ساکنان معلول تعاونی مسکن مهر قزوین بدون آسانسور

در ابتدا قرار بود مجتمع معلولان در الوند ساخته شود که بعد محل ساخت آن به شهرک مهرگان تغییر یافت سپس آنها را که ۱۲ عضو در تعاونی مسکن معلولین الوند بودند با تعاونی مسکن انجمن نابینایان به صورت مشترک قرار دادند و در حال حاضر معلولان در بلوک ۱۰۳ و اعضای انجمن نابینایان در بلوک ۱۰۴ ساکن هستند.

 

آسانسور مسکن مهر

 

متاسفانه با وجودی که تعدادی از ساکنین این مجتمع دچار معلولیت های جسمی حرکتی، نابینایی و کم بینایی هستند و حتی بیمار دیالیزی هم دارند که در طبقه پنجم زندگی می کند؛ بعد از چند سال سکونت در این ساختمان، هنوز آسانسور این مجتمع راه اندازی نشده و رفت و آمد از راه پله مشکلات زیادی برای آنها به همراه دارد.

ابتدا قرار بود برای این واحد دو آسانسور بسازند که یک مورد حذف شد اما هنوز آن یکی هم به ثمره نرسیده است و پیمانکاران هم متعهد شدند که در مدت ۳۰ الی ۴۰ روز آسانسور را راه بیندازند ولی متاسفانه الان بعد از گذشت ۱۴ ماه از تعهدی که داده اند؛ هنوز به وعده خودشان عمل نکردند. البته استاندارد هم هنوز تاییدیه آسانسور را امضا نکرده و می گویند باید ایرادهای آن برطرف شود.

برخی اعضای این تعاونی به دلیل راه اندازی نشدن آسانسور و مشکلات رفت و آمد، مجبور شدند واحدهای خود را خالی بگذارند یا بفروشند و در جای دیگر زندگی کنند به عنوان مثال واحد یکی از اعضای تعاونی که در طبقه پنجم است؛ خالی مانده چون این خانواده سه تا فرزند معلول دارند که دو تا از آنها ویلچری هستند و نیاز به آسانسور دارند و آنها به دلیل همین مشکل الان در یک جای نامناسب در الوند زندگی می کنند. اعضای دیگری هم که به دلیل راه اندازی نشدن آسانسور واحدهای خود را در این جا به افراد سالم واگذار کردند و رفتند.

طبق قرارداد راه اندازی آسانسور، حق ساکنین معلول و حتی حق ساکنین سالم این مجتمع است که در این چند سال به تاخیر افتاده و اضافه می کند: طبق آخرین وعده ای که داده شد؛ قرار بود حداقل یک آسانسور راه اندازی کنند ولی الان می گویند که استاندارد و مهندس فنی هنوز آن را تایید نکرده است.

امتیاز این ساختمان برای معلولین است ولی چون تعدادی از معلولین به دلیل نبود آسانسور نتوانستند این جا زندگی کنند، واحد خود را به افرادی واگذار کردند که از قشر معلولین و یا خانواده های دارای معلول نیستند و مشکلات کمتری دارند. ولی سایر ساکنین مشکلات زیادی برای رفت و آمد دارند.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

-->