نکات ایمنی آسانسور

نکات ایمنی در مورد آسانسور

نکات ایمنی در مورد آسانسور

اگرچه آسانسورها یکی از امن ترین فرم های حمل و نقل هستند ، این دستورالعمل های  ساده می تواند به ایمنی مسافرین کمک کند. مهم این است که نه تنها بدانید که چگونه آسانسورها را سوار شوید، بلکه در صورتی که آسانسور متوقف شد، چه باید بکنید.

 

 

نکات ایمنی آسانسور

 

هنگام انتظار برای آسانسور:

 • مقصد خود را بشناسید
 • یکبار دکمه تماس آسانسور را برای مسیری که می خواهید وارد کنید فشار دهید
 • از شرایط ایمنی که می تواند به سقوط یا حوادث منجر شود، آگاه باشید
 • دور ایستادن از درب های آسانسور و کنار ایستادن برای خروج مسافرین دیگر
 • اگر ظرفیت آسانسور رسیده کامل بود، منتظر آسانسور بعدی باشید
 • سعی نکنید مانع بسته شدن درب های آسانسور شوید، منتظر آسانسور بعدی باشید
 • در صورت آتش سوزی یا وضعیت دیگری که می تواند منجر به اختلال در خدمات برق شود، از پله ها استفاده کنید

هنگام ورود به آسانسور:

 • اجازه دهید مسافران از آسانسور خارج شوند
 • به قدمهایتان دقت کنید , کابین ممکن است هم سطح طبقه نباشد
 • کودکان و حیوانات خانگی را محکم نگه دارید
 • در صورتی که درب ها باید باز بماند، دکمه باز شدن درب را را فشار دهید و نگه دارید، یا از کسی بخواهید که دکمه را برای شما فشار دهد

در صورت شرایط اضطراری آسانسور:

 • در صورتی که آسانسور بین طبقه ها متوقف شد، نگران نباشید در آسانسور هوا بسیار زیاد است
 • از کلید هشدار یا کمک استفاده کنید، از تلفن استفاده کنید تا برای کمک تماس بگیرید
 • بالاتر از همه، صبر کنید تا کمک های واجد شرایط برای کمک برسند و هرگز سعی نکنید آسانسوری را ترک کنید که به طور طبیعی متوقف نشده است
 • روشنایی اضطراری در صورت خرابی برق به وجود می آید

 

Tags: , , , , , ,

-->