پاراشوت آسانسور

پاراشوت آسانسور چیست

پاراشوت آسانسور چیست

یکی از حیاتی ترین بخشهای آسانسور پاراشوت است که برای متوقف کردن کابین به کار می رود(حتی در اثر پاره شدن سیستم آویز). در صورتی که سرعت کابین بیشتر از حد معمول گردد ، فک های پاراشوت آسانسور از دوطرف با ریل آسانسور درگیر شده و مانع از سقوط کابین می شوند.

 

پاراشوت آسانسور

 

انواع سیستم های پاراشوت آسانسور

۱. لحظه ای شامل 2 نوع : غلطکی و شانه ای

درگیری کامل فک کابین های ترمز ایمنی با ریل و تاثیر ان بر روی کابین و به صورت آنی

۲. لحظه ای با اثر ضربه گیری

درگیری کامل فک کابین های ترمز ایمنی با ریل و تاثیر ان بر روی کابین آسانسور و به صورت آنی ،ولی عکس العمل روی کابین یا وزنه تعادل از طریق سیستم ضربه گیر ،کاهش می یابد.

۳. تدریجی

مکانیزمی است که در آن کاهش سرعت با عمل ترمز روی ریل های راهنما انجام می شود.اثر نیروها را بر کابین آسانسور یا وزنه تعادل ، کاهش می دهد.

 

اجزا ترمز ایمنی:

1. بدنه اصلی(قطعات قفل کننده،فک های اصطکاکی روی ان نصب می شود)

2. قطعات قفل کننده(عمل ترمز به وسیله آن انجام می شود)

3. فک های اصطکاکی(به طور مستقیم با ریل درگیر می شود۹

4. مکانیزم ترمز(اهرم بندی بین دو ترمز ایمنی)

5. وسیله ایمن برقی

6. اهرم فرمان

7. فنرهای نگهدارنده

8. فنرهای مستهلک کننده انرژی

_ ابزار عملکرد ترمز ایمنی باید ترجیحا در پایین ترین قسمت کابین نصب

و اجزا ترمز ایمنی باید امکان مهر و موم را داشته باشند.

_ یک پلاک فلزی مشخصات باید به صورت محکم روی بدنه اصلی پاراشوت نصب شود

که شامل :نام سازنده،نوع ترمز ایمنی ،سرعت عملکرد گاورنر بر حسب m/s ،حداکثر جرم مجاز

ترمز ایمنی (خوانا و نباید کمتر از ۶٫۳ میلی متر باشد)

انحراف کابین در صورت عملکرد ترمز ایمنی کف کابین نباید بیش از ۰٫۵ حالت عادی شیب داشته باشد.

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->