آسانسور خوب

چگونه آسانسور خوب بخریم

چگونه آسانسور خوب بخریم

اگر آسانسوری به طور صحیح با قطعات دارای کیفیت متوسط نصب شود بسیار بهتر و کارآتر از آسانسوری است که با قطعات دارای بهترین کیفیت اما به‌طور غلط نصب شده باشد.

 

آسانسور خوب

 

یکی از مهمترین و سخت ترین سوالاتی است که ذهن بیشتر سازندگان و پیمانکاران ساختمانی را به خود مشغول کرده است این است که خرید یک آسانسور چگونه انجام میگیرد؟ چه شرکتی معتبر است؟ چه قطعاتی بهترین کیفیت را دارند و در عین حال اقتصادی هستند؟ بهترین زمان خرید یا مشاوره آموزش آسانسوردر چه مرحله ای از ساختمان می باشد؟
معمولا کارفرمایان ساختمانی در برابر انبوه تبلیغات شرکتهای فروشنده آسانسور قرار می گیرند که اکثریت این شرکتها تنها در ارائه قیمت با سایر شرکتها رقابت می نمایند. اما درست ترین انتخاب چیست؟

یکی از مهترین آیتمها نمونه پروژه های انجام شده شرکت آسانسوری است. چنانچه دو یا چند مورد از کارفرمایان سابق از لحاظ: ۱- کیفیت ۲- خوش قولی در روند اجرا ۳- رفتار و طرز برخورد عوامل شرکت ۴- قیمت شرکت را تایید نمایند نشان از صحت اعتبار فروشنده است. آیتم دوم مجوز پروانه طراحی شرکت نصاب آسانسور می باشد. این گواهی ثابت می نماید که شرکت فروشنده آسانسور با توجه به دارا بودن یک سری امتیاز موفق به دریافت این مجوز گردیده است.
سایر آیتمها در درجه بعد قرار می گیرند، از جمله سابقه تاسیس، تعداد پروژه ها ، تعداد کارمندان ، دفتر ثابت شرکت و …
اما بهترین زمان برای خرید یا مشاوره آسانسور زمانی است که کارفرما می بایست نسبت به تخصیص ابعاد فضای چاله آسانسور اقدام نماید. واضح است که آسانسورهای مختلف فضای های مختلف از بنای ساختمانی را اشغال می نمایند به عنوان مثال عرض و نوع دربهای آسانسور مهمترین عامل برای تخصیص فضای مناسب به عرض چاله آسانسور است. پس نتیجه گیری صحیح این است که مناسب ترین زمان برای عقد قرارداد آسانسور هنگام ساخت فونداسیون ساختمان می باشد، که فروشنده می بایست به کارفرما محل صحیح قرار گیری پلیت ها جهت آهن کشی چاله آسانسور را اعلام نماید.
یک آسانسور با کیفیت چه مشخصه هایی را دارد؟ یک قاعده ی کلی وجود دارد که می گویند اگر آسانسوری با قطعات دارای کیفیت متوسط بطور صحیح نصب گردد بسیار بهتر و کاراتر از آسانسوری است که با قطعات دارای بهترین کیفیت اما نصب غلط انجام شده است.
نصب یک آسانسور زمانی نمره قابل قبول دریافت مینماید که کابین آسانسور هنگام حرکت تکانه های افقی و عمودی (تنش) حداقل داشته باشد و به اصطلاح روان حرکت نماید. این مسئله در مورد درب های آسانسور نیز صادق است. درب های آسانسور هنگام باز و بسته شدن می بایست بطور روان و با کمترین تنش عمل نمایند.

Tags: , , , , , , , , , ,

-->