کفشک آسانسور

کفشک ها

کفشک ها

این قطعات در هر دو طرف و در بالا و پایین بر روی قاب وزنه تعادل و یوک کابین نصب می گردند و با ریل ها در تماس هستند و با حرکت در امتداد آنها کابین و وزنه تعادل را هدایت می کنند.

 

 

کفشک آسانسور

انواع کفشک ها: غلطکی و لغزشی
کفشک های نوع لغزشی می توان تا سرعت های ۲.۵ متر بر ثانیه استفاده کرد و برای سرعت های بیش از ۲.۵ متر بر ثانیه از کفشک های غلتکی مورد استفاده قرار می گیرد.
در آسانسورهای هیدرولیکی جک از کنار عموما از کفشک های غلتکی استفاده می شود.
آسانسور شیب دار دارای یک موتور الکتریکی است که بر اساس آسانسور کششی با وزنه تعادل و یا به صورت کشش مثبت در طبقات تعریف شده کار می کند. این آسانسور دارای کابین حمل مسافر و یا بار است که توسط سیم بکسل یا زنجیر کشیده می شود و از طریق ریلهای راهنما در مسیر شیب دار تحت زاویه ۱۵ تا ۷۵ درجه نسبت به خط قائم و بدون محدودیت طول مسیر حرکت می کند.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->