مراقب گواهی‌نامه‌های جعلی بازرسی آسانسور باشید

مراقب گواهی‌نامه‌های جعلی بازرسی آسانسور باشید

مدیر کل استاندارد استان تهران از مشاهده گواهی‌نامه‌های جعلی بازرسی آسانسور خبر داد و گفت: برای اطمینان از اصالت و اعتبار تاییدیه‌های ایمنی و کیفیت آسانسور باید کد ۱۵ رقمی سیبا در سامانه اداره کل استاندارد استان تهران بررسی شود.

 

بازرسی آسانسور

 

مسلم بیات بیان کرد: پس از مشاهده گواهی‌نامه‌های بازرسی آسانسور فاقد اعتبار و جعلی در ماه‌های اخیر، در نامه‌ای به شهرداری‌های مناطق تهران و شهرستان‌های استان، اعلام شد برای حصول اطمینان از اعتبار و صحت آن کلیه تاییدیه‌ها باید قبل از پذیرش با جست‌ و جوی کد ۱۵ رقمی سیبا در سامانه این اداره کل بررسی و در صورت همخوانی مشخصات پروانه ساختمانی و آدرس ساختمان مربوطه روی سیستم با گواهی‌نامه ارائه شده اعتبار آن تایید شود.

بیات ادامه داد: ضروری است توجه شود در فرم نمایش داده شده در سیستم بررسی اصالت گواهی‌نامه‌ها، پروژه در وضعیت تحویل با بایگانی باشد در غیر این صورت آسانسور هنوز تایید نشده و در حال بازرسی است.

وی اضافه کرد: در صورت عدم دریافت موردی در سیستم یا همخوانی نداشتن مشخصات ساختمانی و آدرس متقاضی باید با ارائه اصل گواهی‌نامه صادر شده توسط شرکت بازرسی و اصل تاییدیه اداره کل استاندارد استان تهران به این اداره کل مراجعه شود.

Tags: , , , , , , , ,

-->