ایمنی آسانسور

87 گواهی ایمنی آسانسور در بروجرد صادر شد

87 گواهی ایمنی آسانسور در بروجرد صادر شد

در نیمه نخست سال جاری 87 گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور در این شهرستان صادر شد. سال گذشته در مجموع 125 گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور در بروجرد صادر شد.

ایمنی آسانسور

 

در این مدت بر اساس تصمیمات کمیته علایم مرکز استان، در مجموع 76 مورد صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی تحت پوشش انجام گرفت. از این تعداد 11 مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی آسانسور مربوط به فرآورده هایی از قبیل نمک خوراکی ید دار، حوله کاغذی، عرقیات گیاهی، کیک، ظروف آلومینیومی با پوشش نچسب، بتن آماده انجام شده است. همچنین دراین مدت 65 مورد تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد صورت گرفته است.

در 6ماهه نخست امسال، 576 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی تحت پوشش و 985 مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع شهرستان صورت گرفته که در این بازرسی ها 122 مورد مغایرت با الزامات استاندارد مشاهده و اقداماتی از قبیل اخطار، توقیف و جمع آوری کالاهای مغایر انجام شده است.

در این مدت با همکاری آزمایشگاه همکار و شرکت های بازرسی، تعداد 332 مورد آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع (پمپ بنزین) و 23 مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی مستقر درشهربازی و زمین بازی شهرستان های بروجرد و اشترینان صورت گرفته است.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->