نصب آسانسور

نصب و راه اندازی آسانسور

نصب و راه اندازی آسانسور

 

چهار نوع سیستم برای آسانسورهای خانگی استفاده می شود: هیدرولیک، کششی، پنوماتیک و سیم پیچ. اگر چه هر یک از این سیستم ها با مکانیزم های مختلف حرکت می کند، اما همه به طور کلی مراحل نصب مشابه دارند:

 

نصب آسانسور

 

 

1 _ آماده سازی کف چاله آسانسور :

برای نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله باید حداقل  ۱۹۰ سانتی متر باشد.توجه کنید در زمان بتون ریزی کف چاله با توجه به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل ۱۰ سانتی متر بتون مگر و ۳۰ سانتی متر آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از ۱۵۰ آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید از ۱۵۰سانتی متر کمتر  شود. این فضا جهت نصب قطعات آسانسور شامل ضربه گیرها ، لوازم گاورنر سقوط ، محل عبور یوک و سینی کابین و استقرار سکوی ضربه گیر خواهد بود . در این محل فضای خالی ای وجود خواهد داشت که تقریبا مربعی به ابعاد ۶۰*۵۰*۱۰۰سانتی متر مربع را می سازد که به این فضا اصطلاحا ( فضای جان پناه) می گویند.

همچنین جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرایی، آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود. بنابراین هنگامی که سرویس کار آسانسور جهت سرویسهای دوره ای نگهداری و یا تعمیرات به چاله آسانسور مراجعه می نماید اگر به طور اتفاقی آسانسور حرکت نماید، سرویسکار می تواند از فضای جان پناه جهت نجات جان خود استفاده نماید.
البته در مورد ساختمانهای قدیمی که فضای لازم را ندارند جهت پیشگیری بهتر است قبل از ورود سرویسکار به چاله آسانسور از یک سکوی پر تابل فلزی استفاده گردد.
نکته : در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است , برای چاه ارت تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل ۸/۳ متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد زیر را طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می پوشانیم.

نمک ۳۳%

زغال ۳۳%

پتاسیم ۳۳%

سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال

میله مسی و صفحه مسی ( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد)

2_ تهیه نقشه :

اگر ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک امکان پذیر نباشد، نقشه های زیر لازم است:

پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ – زیر زمین – همکف و طبقات در محل نصب آسانسور

مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه

پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تأسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود .

 

3_ بتون ریزی کف چاهک:

پس از تکمیل مدارک مورد نیاز با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح زیر به کارفرما ارائه خواهد شد.

بتون مگر ۱۰ سانتیمتر

بتون آرمه کف و آرماتور بندی ۳۰ سانتیمتر

4 _ عملیات آهن کشی چاهک آسانسور:

عبارت است از سازه فلزی در داخل چاهک آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل های کابین و ریل های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زیر می باشد:

تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک

تهیه لیست آهن آلات مورد نیاز

نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی

انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان

اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی

5 _ دیوارکشی اطراف چاهک 

الف: سه طرف چاهک (سمت راست – روبرو – سمت چپ) می بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد.

ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:

ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی استفاده می شود

رابیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن

آجر کشی

ب: انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان – یا خاک و گچ
توضیح:
اگر عملیات کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد می بایستی در محل نصب براکت ها بر روی کلافهای افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود. جهت اجرای مناسب مورد فوق بر اساس نقشه های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می شود امکان پذیر خواهد بود. در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود.

6_ ایجاد موتورخانه:

اتاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می گردد و رعایت ابعاد و اندازه های زیر ضروری است:

ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از ۶ متر باشد.

اتاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل ۸۰cm داشته باشد.

اتاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد.

نصب هواکش مناسب در موتورخانه (حداقل با فن ۲۵۰ CFM )

نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل ۲۰۰۰ kg وزن

فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد)

نصب کپسول آتش نشانی

نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه

اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز

چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه ای (Trap Door )به ابعاد حداقل ۸۰×۱۰۰ cm در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر ) تعبیه گردد.

زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهای دوبله دریچه ای به ابعاد ۶۰۰×۵۰۰cm برای هر آسانسور تعبیه گردد.

7 _ دورچینی درب طبقات:

بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات توسط عوامل فنی و تأیید آن باید موارد ذیل انجام شود:

اجرای دیوار چینی دور دربها بوسیله آجر یا بلوک یا پوشش های فلزی

پوشش به هر صورتیکه انجام می شود نبایستی از لبه داخلی دربها در سمت چاهک تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب دربها همسطح باشد

8 _ اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:

اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:

نصب کابل برق سه فاز از محل نصب کنتور تا موتورخانه آسانسور

نصب سیم ارت

چنانچه فاصله کنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید محاسبه شده در سایز کابل تغییرات لحاظ گردد.

در فاصله های استاندارد از کابل ۵×۱۶ mm برای آسانسورهای ۸ و ۱۳ نفره و از کابل ۵×۱۰ mm جهت آسانسورهای ۴و۶ نفره استفاده می گردد.

تجهیزات لازم که باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد:

سه عدد فیوز ۲۵ A برای آسانسورهای ۴و۶ نفره

سه عدد فیوز ۵۰ A برای آسانسورهای ۸و۱۳ نفره و باری

کلید گردان ۶۳ A

سه عدد چراغ زیگنال

نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهک و فن موتورخانه

تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن

مدار فرمان:

مدار فرمان آسانسور از ۳ قسمت تشکیل شده:

مدار قدرت(۳۸۰ولت)

مدارفرمان (۹۰ تا ۲۲۰ ولت)

مدار فرمان لو ولتاژ(بین ۵ولت تا ۳۰ ولت).

9 _بتون ریزی سقف چاهک:

بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد. زمان لازم جهت استحکام بتون حدود ۱۵ روز می باشد.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->